แปลเพลง : ZAYN – Good Years

เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Good Years จากอัลบั้ม Icarus Falls ซึ่งเป็นอัลบั้มที่สองของ ZAYN เนื้อเพลงนี้ยังเกี่ยวกับความวิตกกังวลของเขาในการใช้ชีวิตและเป็นจุดเด่น เพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2018

[Chorus]
I’d rather be anywhere, anywhere but here
I’d rather be anywhere, anywhere but here
I close my eyes and see a crowd of a thousand tears
I pray to God I didn’t waste all my good years
All my good years
All my good years

ฉันจะอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ไม่ใช่ที่นี่
ฉันจะอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ไม่ใช่ที่นี่
ฉันหลับตาลงและเห็นฝูงชนพร้อมด้วยน้ำตามากมาย
ฉันอธิษฐานกับพระเจ้าว่าฉันไม่ได้เสียปีที่ดีทั้งหมดของฉันไป
ปีที่ดีทั้งหมดของฉันไป
ปีที่ดีทั้งหมดของฉันไป

[Verse 1]
The voices screaming loud as hell
We don’t care ’bout no one else
Nothing in the world could bring us down
Now we’re so high among the stars without a worry
And neither one, one of us wants to say we’re sorry

เสียงกรีดร้องดังเป็นนรก
เราไม่สนใจครคนอื่น
ไม่มีสิ่งใดในโลกที่สามารถทำให้เราตกต่ำได้
ตอนนี้เรามีความสุขท่ามกลางหมู่ดาวโดยไม่มีความกังวลเลย
และไม่มีใครเลยในพวกเราที่จะบอกว่าเราเสียใจ

[Chorus]
I’d rather be anywhere, anywhere but here
I’d rather be anywhere, anywhere but here
I close my eyes and see a crowd of a thousand tears
I pray to God I didn’t waste all my good years
All my good years
All my good years

ฉันจะอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ไม่ใช่ที่นี่
ฉันจะอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ไม่ใช่ที่นี่
ฉันหลับตาลงและเห็นฝูงชนพร้อมด้วยน้ำตามากมาย
ฉันอธิษฐานกับพระเจ้าว่าฉันไม่ได้เสียปีที่ดีทั้งหมดของฉันไป
ปีที่ดีทั้งหมดของฉันไป
ปีที่ดีทั้งหมดของฉันไป

[Verse 2]
Too much drugs and alcohol
What the hell were we fighting for?
‘Cause now the whole damn world will know
That we’re too numb and just too dumb to change the story
Neither one, one of us wants to say we’re sorry

ยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป
เรากำลังต่อสู้เพื่ออะไร?
เพราะตอนนี้โลกทั้งโลกจะรู้
ว่าเรามึนงงมากเกินไปและเป็นคนโง่เกินไปที่จะเปลี่ยนเรื่องราว
และไม่มีใครเลยในพวกเราที่จะบอกว่าเราเสียใจ

[Chorus]
I’d rather be anywhere, anywhere but here
I’d rather be anywhere, anywhere but here
I close my eyes and see a crowd of a thousand tears
I pray to God I didn’t waste all my good years
All my good years
All my good years

ฉันจะอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ไม่ใช่ที่นี่
ฉันจะอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ไม่ใช่ที่นี่
ฉันหลับตาลงและเห็นฝูงชนพร้อมด้วยน้ำตามากมาย
ฉันอธิษฐานกับพระเจ้าว่าฉันไม่ได้เสียปีที่ดีทั้งหมดของฉันไป
ปีที่ดีทั้งหมดของฉันไป
ปีที่ดีทั้งหมดของฉันไป

[Bridge]
Need a chance just to breathe, feel alive
And when the day meets the night, show me the light
Feel the wind and the fire, hold the pain deep inside
It’s in my eyes, in my eyes

ต้องการโอกาสเพียงเพื่อหายใจ รู้สึกมีชีวิตชีวา
และเมื่อถึงเวลากลางวันพบกับกลางคืน แล้วก็ให้ความสว่างแก่ฉัน
รู้สึกถึงลมและไฟ เก็บความเจ็บปวดไว้ข้างใน
ในสายตาของฉัน ในสายตาของฉัน

[Chorus]
I’d rather be anywhere, anywhere but here
I’d rather be anywhere, anywhere but here
I close my eyes and see a crowd of a thousand tears
I pray to God I didn’t waste all my good years
All my good years
All my good years

ฉันจะอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ไม่ใช่ที่นี่
ฉันจะอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ไม่ใช่ที่นี่
ฉันหลับตาลงและเห็นฝูงชนพร้อมด้วยน้ำตามากมาย
ฉันอธิษฐานกับพระเจ้าว่าฉันไม่ได้เสียปีที่ดีทั้งหมดของฉันไป
ปีที่ดีทั้งหมดของฉันไป
ปีที่ดีทั้งหมดของฉันไป

[Outro]
I pray to God I didn’t waste all my good years
All my good years
All my good years

ฉันอธิษฐานกับพระเจ้าว่าฉันไม่ได้เสียปีที่ดีทั้งหมดของฉันไป
ปีที่ดีทั้งหมดของฉันไป
ปีที่ดีทั้งหมดของฉันไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *