แปลเพลง : Madonna – Batuka

เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Batuka ของ Madonna จากอัลบั้ม Madame X ซึ่งเป็นอัลบั้มที่ 14 ของเธอ เพลงถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2019

[Chorus: Madonna, The Batukadeiras Orchestra]
It’s a long way (It’s a long way)
It’s a long way (It’s a long way)
It’s a long day (It’s a long day)
It’s a long day (It’s a long day)

มันเป็นเส้นทางที่ยาวไกล (มันเป็นเส้นทางที่ยาวไกล)
มันเป็นเส้นทางที่ยาวไกล (มันเป็นเส้นทางที่ยาวไกล)
มันเป็นเส้นทางที่ยาวไกล (มันเป็นเส้นทางที่ยาวไกล)
มันเป็นเส้นทางที่ยาวไกล (มันเป็นเส้นทางที่ยาวไกล)

[Verse 1: Madonna, The Batukadeiras Orchestra]
Lord have Mercy (Lord have Mercy)
Things have got to change (Things have got to change)
There’s a storm ahead (There’s a storm ahead)
I hear the wind blowing (I hear the wind blowing)
Let me catch my breath (Let me catch my breath)
Will we win this race? (Will we win this race?)
Swear the road is long (Swear the road is long)
And the highway listens (And the highway listens)

พระเจ้ามีเมตตา (พระเจ้ามีเมตตา)
หลายสิ่งหลายอย่างก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง (หลายสิ่งหลายอย่างก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง)
มีพายุอยู่ข้างหน้า (มีพายุอยู่ข้างหน้า)
ฉันได้ยินเสียงลมพัด (ฉันได้ยินเสียงลมพัด)
ขอให้ฉันได้หายใจ (ขอให้ฉันได้หายใจ)
เราจะชนะการแข่งขันนี้หรือไม่? (เราจะชนะการแข่งขันนี้หรือไม่)
สาบานได้เลย ถนนเส้นนี้ยังอีกยาวไกล (ถนนเส้นนี้ยังอีกยาวไกล)
และทางหลวงก็รอคอยอยู่ (และทางหลวงก็รอคอยอยู่)

[Chorus: Madonna, The Batukadeiras Orchestra]
‘Cause it’s a long way (’Cause it’s a long way)
It’s a long way (It’s a long way)
‘Cause it’s a long day (‘Cause it’s a long day)
It’s a long day (It’s a long day)

เพราะมันเป็นเส้นทางที่ยาวไกล (เพราะมันเป็นเส้นทางที่ยาวไกล)
มันเป็นเส้นทางที่ยาวไกล (มันเป็นเส้นทางที่ยาวไกล)
เพราะมันเป็นวันที่ยาวนาน (เพราะมันเป็นวันที่ยาวนาน)
มันเป็นวันที่ยาวนาน (มันเป็นวันที่ยาวนาน)

[The Batukadeiras Orchestra Interlude]
[?][1:12]

[Verse 2: Madonna, The Batukadeiras Orchestra]
I was up all night
I said a little prayer
Get that old man
Put him in a jail
Where he can’t stop us (Where he can’t stop us)
Where he can’t hurt us (Where he can’t hurt us)
We will stand tall (We will stand tall)
Underneath this tree (Underneath this tree)
‘Cause it’s a—

ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน
ฉันขออธิษฐานสักเล็กน้อย
ให้ชายชราคนนั้น
ถูกขังไว้ในคุก
ในที่ๆเขาไม่สามารถหยุดเราได้ (ในที่ๆเขาไม่สามารถหยุดเราได้)
ในที่ๆเขาไม่สามารถเจ็บปวดได้ (ในที่ๆเขาไม่สามารถเจ็บปวดได้)
เราจะยืนหยัด (เราจะยืนหยัด)
ภายใต้ต้นไม้นี้ (ภายใต้ต้นไม้นี้)
เพราะมันเป็น –

[Chorus: Madonna, The Batukadeiras Orchestra]
‘Cause it’s a long way (‘Cause it’s a long way)
It’s a long way (It’s a long way)
‘Cause it’s a long day (‘Cause it’s a long day)
It’s a long day (It’s a long day)

เพราะมันเป็นเส้นทางที่ยาวไกล (เพราะมันเป็นเส้นทางที่ยาวไกล)
มันเป็นเส้นทางที่ยาวไกล (มันเป็นเส้นทางที่ยาวไกล)
เพราะมันเป็นวันที่ยาวนาน (เพราะมันเป็นวันที่ยาวนาน)
มันเป็นวันที่ยาวนาน (มันเป็นวันที่ยาวนาน)

[Verse 3: Madonna, The Batukadeiras Orchestra]
But when we can stop it all (But when we can stop it all)
In the right way (In the right way)
Will we stand together? (Will we stand together?)
It’s a new day (It’s a new day)
So don’t judge a human (Don’t judge a human)
‘Til you’re in their shoes (‘Til you’re in their shoes)
‘Cause if you have a dream (‘Cause if you have a dream)
Then you can’t stop us

แต่เมื่อเราสามารถหยุดทุกอย่างได้ทั้งหมด (แต่เมื่อเราสามารถหยุดทุกอย่างได้ทั้งหมด)
ในทางที่ถูก (ในทางที่ถูก)
เราจะยืนหยัดด้วยกันไหม (เราจะยืนหยัดด้วยกันไหม)
มันเป็นวันใหม่ (มันเป็นวันใหม่)
ดังนั้นอย่าตัดสินมนุษย์ (อย่าตัดสินมนุษย์)
จนกระทั่งคุณอยู่ในจุดเดียวกับพวกเขา (จนกระทั่งคุณอยู่ในจุดเดียวกับพวกเขา)
เพราะถ้าคุณมีความฝัน (เพราะถ้าคุณมีความฝัน)
งั้นคุณก็ไม่สามารถหยุดเราได้

[Bridge: Madonna, The Batukadeiras Orchestra]
Sing, “Hallelujah” (Sing, “Hallelujah”)
Say, “Amen” (Say, “Amen”)
Say, “Hallelujah” (Say, “Hallelujah”)
And say, “Amen” (And say, “Amen”)
I say, “Oh, yeah” (I say, “Oh, yeah”)
I said, “Oh, yeah” (I said, “Oh, yeah”)
I said, “Amen” (I said, “Amen”)
I say, “Hallelujah” (I say, “Hallelujah”)

ร้องเพลง “ฮาเลลูยา” (ร้องเพลง “ฮาเลลูยา”)
พูดว่า “อาเมน” (พูดว่า “อาเมน”)
พูดว่า “ฮาเลลูยา” (พูด “ฮาเลลูยา”)
และพูดว่า “อาเมน” (และพูดว่า “อาเมน”)
ฉันพูดว่า “โอ้ เย้” (ฉันพูดว่า “โอ้ เย้”)
ฉันพูดว่า “โอ้ เย้” (ฉันพูดว่า “โอ้ เย้”)
ฉันพูดว่า “อาเมน” (ฉันพูดว่า “อาเมน”)
ฉันพูดว่า “ฮาเลลูยา” (ฉันพูดว่า “ฮาเลลูยา”)

[Chorus: Madonna, The Batukadeiras Orchestra]
‘Cause it’s a long way (‘Cause it’s a long way)
It’s a long way (It’s a long way)
‘Cause it’s a long day (‘Cause it’s a long day)
It’s a long day

เพราะมันเป็นเส้นทางที่ยาวไกล (เพราะมันเป็นเส้นทางที่ยาวไกล)
เพราะมันเป็นวันที่ยาวนาน (เพราะมันเป็นวันที่ยาวนาน)

[The Batukadeiras Orchestra Outro]
[?][3:56]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *