แปลเพลง : John Legend – Bring Me Love

เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Bring Me Love จากอัลบั้ม A Legendary Christmas ของ John Legend เพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2018

[Verse 1]
I don’t need my stocking filled with toys
And I don’t need no gifts to bring me joy
Baby, I-I haven’t hung my mistletoe
‘Cause without you, baby, I can’t see no point

ฉันไม่จำเป็นต้องได้ถุงเท้าของฉันที่เต็มไปด้วยของเล่น
และฉันไม่จำเป็นต้องได้ของขวัญที่จะนำความสุขมาให้ฉัน
ที่รัก ฉันไม่ได้ประดับบนต้นมิสเซิลโท
เพราะไม่มีคุณ ที่รัก ฉันมองไม่เห็นความหมายใดๆ

[Chorus]
Baby I hope Santa brings you to me
‘Cause it’s all I wished for this Christmas Eve
No, I don’t want much, your love is all I need
Baby, I hope Santa brings you to me

ที่รัก ฉันหวังว่าซานตาจะพาคุณมาให้ฉัน
เพราะนั่นคือทั้งหมดที่ฉันต้องการสำหรับวันคริสต์มาสอีฟนี้
ไม่ ฉันไม่ต้องการมากไปกว่านี้ ความรักของคุณเป็นสิ่งที่ฉันต้องการ
ที่รัก ฉันหวังว่าซานตาจะพาคุณมาให้ฉัน

[Refrain]
Hope he’s bringing me love this Christmas (Love this Christmas)
‘Cause I deserve you here (Deserve you here)
Bring me love this Christmas (Love this Christmas)
‘Cause I’ve been good this year
Hope he’s bringing me love this Christmas (Love this Christmas)
‘Cause I deserve you here (Deserve you here)
Bring me love this Christmas (Love this Christmas)
‘Cause I’ve been good this year

หวังว่าเขาจะพาความรักมาหาฉันในคริสต์มาสนี้ (รักคริสต์มาสนี้)
เพราะฉันสมควรมีคุณอยู่ที่นี่ (สมควรมีคุณอยู่ที่นี่)
พาความรักมาหาฉันในคริสต์มาสนี้ (รักคริสต์มาสนี้)
เพราะฉันทำดีในปีนี้
หวังว่าเขาจะพาความรักมาหาฉันในคริสต์มาสนี้ (รักคริสต์มาสนี้)
เพราะฉันสมควรมีคุณอยู่ที่นี่ (สมควรมีคุณอยู่ที่นี่)
พาความรักมาหาฉันในคริสต์มาสนี้ (รักคริสต์มาสนี้)
เพราะฉันทำดีในปีนี้

[Verse 2]
I don’t wanna light this tree alone (No, no, I can’t)
I can’t sing Christmas songs if you’re not home
No, I-I haven’t hung my mistletoe
‘Cause without you, baby, I can’t see no point

ฉันไม่อยากเปิดแสงไฟต้นไม้นี้เพียลำพัง (ไม่ ไม่ ฉันไม่สามารถ)
ฉันไม่สามารถร้องเพลงคริสต์มาสถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่บ้าน
ไม่ ฉันไม่ได้ประดับบนต้นมิสเซิลโท
เพราะไม่มีคุณ ที่รัก ฉันมองไม่เห็นความหมายใดๆ

[Chorus]
Baby, I hope Santa brings you to me
‘Cause it’s all I wished for this Christmas Eve
No, I don’t want much, your love is all I need
Baby, I hope Santa brings you to me

ที่รัก ฉันหวังว่าซานตาจะพาคุณมาให้ฉัน
เพราะนั่นคือทั้งหมดที่ฉันต้องการสำหรับวันคริสต์มาสอีฟนี้
ไม่ ฉันไม่ต้องการมากไปกว่านี้ ความรักของคุณเป็นสิ่งที่ฉันต้องการ
ที่รัก ฉันหวังว่าซานตาจะพาคุณมาให้ฉัน

[Refrain]
Hope he’s bringing me love this Christmas (Love this Christmas)
‘Cause I deserve you here (Deserve you here)
Bring me love this Christmas (Love this Christmas)
‘Cause I’ve been good this year

หวังว่าเขาจะพาความรักมาหาฉันในคริสต์มาสนี้ (รักคริสต์มาสนี้)
เพราะฉันสมควรมีคุณอยู่ที่นี่ (สมควรมีคุณอยู่ที่นี่)
พาความรักมาหาฉันในคริสต์มาสนี้ (รักคริสต์มาสนี้)
เพราะฉันทำดีในปีนี้

[Verse 3]
It’s been so cold since you’ve been gone (Been gone)
This winter seems so long (So long)
And I can’t get in no spirit
It feels so wrong

มันหนาวเหลือเกินตั้งแต่ที่คุณจากไป (จากไป)
ฤดูหนาวนี้ช่างยาวนาน (ยาวนาน)
และฉันไม่สามารถเข้าใจการไม่มีจิตวิญญาณ
มันรู้สึกไม่ถูกต้อง

[Bridge]
Bring me love this Christmas
‘Cause I deserve you here
Bring me love this Christmas
‘Cause I’ve been good this year

พาความรักมาหาฉันในคริสต์มาส
เพราะฉันสมควรมีคุณอยู่ที่นี่
พาความรักมาหาฉันในคริสต์มาส
เพราะฉันทำดีในปีนี้

[Refrain]
Hope he’s bringing me love (Love this Christmas)
‘Cause I deserve you here (Deserve you here)
Bring me love this Christmas (Love this Christmas)
‘Cause I’ve been good this year
Hope he’s bringing me love (Love this Christmas)
‘Cause I deserve you here (Deserve you here)
Bring me love this Christmas (Love this Christmas)
‘Cause I’ve been good this year
Hope he’s bringing me love (Love this Christmas)
‘Cause I deserve you here (Deserve you here)
Bring me love love this Christmas (Love this Christmas)
‘Cause I’ve been good this year

หวังว่าเขาจะพาความรักมาหาฉันในคริสต์มาสนี้ (รักคริสต์มาสนี้)
เพราะฉันสมควรมีคุณอยู่ที่นี่ (สมควรมีคุณอยู่ที่นี่)
พาความรักมาหาฉันในคริสต์มาสนี้ (รักคริสต์มาสนี้)
เพราะฉันทำดีในปีนี้
หวังว่าเขาจะพาความรักมาหาฉันในคริสต์มาสนี้ (รักคริสต์มาสนี้)
เพราะฉันสมควรมีคุณอยู่ที่นี่ (สมควรมีคุณอยู่ที่นี่)
พาความรักมาหาฉันในคริสต์มาสนี้ (รักคริสต์มาสนี้)
เพราะฉันทำดีในปีนี้
หวังว่าเขาจะพาความรักมาหาฉันในคริสต์มาสนี้ (รักคริสต์มาสนี้)
เพราะฉันสมควรมีคุณอยู่ที่นี่ (สมควรมีคุณอยู่ที่นี่)
พาความรักมาหาฉันในคริสต์มาสนี้ (รักคริสต์มาสนี้)
เพราะฉันทำดีในปีนี้

[Outro]
Hey (Love this Christmas)
Would you bring me love (Deserve you here)
(Love this Christmas) yeah, yeah
(Good this year)
(Love this Christmas) It’s the only thing I need baby (Deserve you here)
(Love this Christmas) yeah
Ho, ho, ho, ah
Yeahhh

เฮ้ (รักคริสต์มาสนี้)
คุณจะนำความรักมาให้ฉันไหม (สมควรมีคุณอยู่ที่นี่)
(รักคริสต์มาสนี้) ใช่แล้ว
(ทำดีในปีนี้)
(รักคริสต์มาสนี้) มันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันต้องการ ที่รัก (สมควรมีคุณอยู่ที่นี่)
(รักคริสต์มาสนี้) ใช่
Ho, ho, ho, ah
Yeahhh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *