แปลเพลง : Rita Ora – Keep Talking ft. Julia Michaels

เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทยเพลง Keep Talking ของ Rita Ora จากอัลบั้ม Phoenix เพลงนี้ยังได้ร่วมงานกับ Julia Michaels โดยเพลงถูกปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2018

[Verse 1: Rita Ora & Julia Michaels]
You can say what you want
You can like me or not
Give it all that you got
Keep talking
Know what you whisper about
From the side of your mouth
Let it keep coming out
Keep talking

คุณสามารถพูดในสิ่งที่คุณต้องการได้
คุณสามารถชอบฉันหรือไม่ก็ได้
ให้ทุกสิ่งที่คุณมี
พูดต่อไปเรื่อยๆ
รู้สิ่งที่คุณกระซิบ
จากด้านข้างของปากของคุณ
ปล่อยให้มันออกมา
พูดต่อไปเรื่อยๆ

[Pre-Chorus: Rita Ora & Julia Michaels]
But I’ll take the higher-igher-igher, high road
I’ll take the high road all the way home
I’ll take the higher, higher-igher, high road
All the way home, all the way home

แต่ฉันเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ฉันจะทำในสิ่งที่ถูกต้องไปตลอด
แต่ฉันเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ไปตลอด ไปตลอด

[Chorus: Rita Ora & Julia Michaels]
‘Cause there’s nothing you can say to me
That I haven’t said to myself
There’s nothing you can make me feel
That I haven’t already felt
No, there’s nothing you can say to me
That I haven’t said to myself
I’ll take the higher-igher-igher, high road
Keep talking

เพราะไม่มีอะไรที่คุณจะพูดกับฉันได้
ที่ฉันไม่เคยพูดกับตัวเอง
ไม่มีอะไรที่คุณจะทำให้ฉันรู้สึกได้
ที่ฉันยังไม่เคยรู้สึก
ไม่ ไม่มีอะไรที่คุณจะพูดกับฉันได้
ที่ฉันไม่เคยพูดกับตัวเอง
ฉันจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง
พูดต่อไปเรื่อยๆ

[Post-Chorus: Rita Ora & Both]
Higher-igher-igher-igher
Keep talking
Higher-igher-igher-igher

ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
พูดต่อไปเรื่อยๆ
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

[Verse 2: Rita Ora]
You can roll it on out
I could roll it right back
And embellish the facts
I promise

คุณสามารถพ่นออกได้
ฉันจะม้วนมันกลับเข้าไป
และเพิ่มรายละเอียดด้วยข้อเท็จจริง
ฉันสัญญา

[Pre-Chorus: Rita Ora & Julia Michaels]
But I’ll take the higher-igher-igher, high road
I’ll take the high road all the way home
I’ll take the higher-igher-igher, high road
All the way home, all the way home

แต่ฉันเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ฉันจะทำในสิ่งที่ถูกต้องไปตลอด
แต่ฉันเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ไปตลอด ไปตลอด

[Chorus: Rita Ora]
‘Cause there’s nothing you can say to me
That I haven’t said to myself
There’s nothing you can make me feel
That I haven’t already felt
No, there’s nothing you can say to me
That I haven’t said to myself
I’ll take the higher-igher-igher, high road
Keep talking

เพราะไม่มีอะไรที่คุณจะพูดกับฉันได้
ที่ฉันไม่เคยพูดกับตัวเอง
ไม่มีอะไรที่คุณจะทำให้ฉันรู้สึกได้
ที่ฉันยังไม่เคยรู้สึก
ไม่ ไม่มีอะไรที่คุณจะพูดกับฉันได้
ที่ฉันไม่เคยพูดกับตัวเอง
ฉันจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง
พูดต่อไปเรื่อยๆ

[Post-Chorus: Julia Michaels & Both]
Higher-igher-igher-igher
Keep talking
Higher-igher-igher-igher
Keep talking
Higher-igher-igher-igher
Keep talking
Higher-igher-igher-igher

ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
พูดต่อไปเรื่อยๆ
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
พูดต่อไปเรื่อยๆ
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
พูดต่อไปเรื่อยๆ
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

[Bridge: Rita Ora]
Ooh, ooh, always your second hand news
Yeah, you got more lies than truth
Don’t know what you’re trying, what you’re trying to do, ooh

Ooh, ooh เป็นเหมือนข่าวมือสองของคุณ
คุณพูดโกหกมากกว่าความจริง
ไม่รู้ว่าคุณกำลังพยายามทำอะไรอยู่ ooh

[Chorus: Rita Ora, Julia Michaels & Both]
‘Cause there’s nothing you can say to me
That I haven’t said to myself (Said to myself)
There’s nothing you can make me feel (Make me feel)
That I haven’t already felt
No, there’s nothing you can say to me (Say to me)
That I haven’t said to myself
I’ll take the higher-igher-igher, high road
Keep, keep, keep talking

เพราะไม่มีอะไรที่คุณจะพูดกับฉันได้
ที่ฉันไม่เคยพูดกับตัวเอง (พูดกับตัวเอง)
ไม่มีอะไรที่คุณจะทำให้ฉันรู้สึกได้ (ทำให้ฉันรู้สึกได้)
ที่ฉันยังไม่เคยรู้สึก
ไม่ ไม่มีอะไรที่คุณจะพูดกับฉันได้ (พูดกับฉันได้)
ที่ฉันไม่เคยพูดกับตัวเอง
ฉันจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง
พูดต่อไปเรื่อยๆ

[Post-Chorus: Rita Ora, Julia Michaels & Both]
Higher-igher-igher-igher
Keep talking
Higher-igher-igher-igher
Keep talking
Higher-igher-igher-igher
Keep talking
Higher-igher-igher-igher

ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
พูดต่อไปเรื่อยๆ
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
พูดต่อไปเรื่อยๆ
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
พูดต่อไปเรื่อยๆ
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *