แปลเพลง : Bailey Bryan – Songbird

เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Songbird ของ Bailey Bryan เพลงนี้ถูกปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2018

[Intro]
O Lord, I don’t have the answers
I am just a wanderer, trying to find my place

โอ้ พระเจ้า ฉันไม่มีคำตอบ
ฉันเพียงแค่คนจรจัดพยายามที่จะหาสถานที่ของฉัน

[Verse 1]
O Lord, I don’t think I signed up for this
O Lord, I don’t think I’m enough for this
Me and myself really aren’t that in touch with the spiritually now
It’s a drought are you hearing this?
I guess so, ’cause every time I say that it rains
Never been a stranger to strange
But it’s crazy lately, losing patience
Patiently waiting on the next leg
Nice to meet you, I’ll probably never see you again
Nice to see you, said you knew me way back when
So much has changed since the days when I thought I had a plan

โอ้พระเจ้า ฉันไม่คิดว่าฉันลงทะเบียนสำหรับเรื่องนี้
โอ้พระเจ้ าฉันไม่คิดว่าฉันดีพอสำหรับการนี้
ฉันกับตัวเองไม่ได้อยู่ติดต่อกันทางจิตวิญญาณจริงๆในขณะนี้
เป็นฤดูแล้ง คุณได้ยินเรื่องนี้หรือไม่?
ฉันคิดว่างั้น เพราะทุกครั้งที่ฉันแบบนั้น ฝนก็เทลงมา
ไม่เคยเป็นคนแปลกหน้าที่แปลกแยก
แต่ไม่นานมานี้มันบ้ามาก สูญเสียความอดทน
อดทนรอโอกาสข้างหน้า
ยินดีที่ได้พบคุณ ฉันอาจจะไม่ได้พบคุณอีก
ยินดีที่ได้พบคุณ บอกว่าคุณรู้ว่าฉันกลับมาเมื่อไร
มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ฉันคิดว่าฉันมีแผน

[Chorus]
O Lord, I don’t have the answers
I am just a wanderer, trying to find my place
O Lord, I don’t have the answers
I am just a songbird, trying to find my way, yeah way

โอ้ พระเจ้า ฉันไม่มีคำตอบ
ฉันเพียงแค่คนจรจัดพยายามที่จะหาสถานที่ของฉัน
โอ้ พระเจ้า ฉันไม่มีคำตอบ
ฉันเป็นแค่นกที่มีเสียงไพเราะพยายามที่จะหาหนทางของฉัน

[Verse 2]
Start thinking about the things you’ve done
Start thinking about what you’ll become
Start thinking about the future that we used to be something I want
Now I’m scared holding on to the past
Yeah, I’m scared ’cause it’s moving so fast
Wondering how long I’m gonna last
Before the crash
Is there someone out there I can ask?

เริ่มคิดถึงสิ่งที่คุณได้ทำ
เริ่มคิดถึงสิ่งที่คุณจะเป็น
เริ่มคิดถึงอนาคตที่เราเคยคาดหวังในสิ่งที่ฉันต้องการ
ตอนนี้ฉันกลัวที่จะยึดมั่นกับอดีต
ใช่ ฉันกลัว เพราะมันเปลี่ยนไปเร็วมาก
สงสัยว่าฉันจะอยู่ได้นานแค่ไหน
ก่อนที่จะเกิดการปะทะ
มีใครบางคนข้างนอกนั้น ที่ฉันสามารถเข้าไปถามได้หรือไม่?

[Chorus]
O Lord, I don’t have the answers
I am just a wanderer, trying to find my place
O Lord, I don’t have the answers
I am just a songbird, trying to find my way, way

โอ้ พระเจ้า ฉันไม่มีคำตอบ
ฉันเพียงแค่คนจรจัดพยายามที่จะหาสถานที่ของฉัน
โอ้ พระเจ้า ฉันไม่มีคำตอบ
ฉันเป็นแค่นกที่มีเสียงไพเราะพยายามที่จะหาหนทางของฉัน

[Bridge]
Nice to meet you, I’ll probably never see you again
Nice to see you, said you knew me way back when
So much has changed since the days I thought I had a plan
Now I’m trying to find a soft place to land
Nice to meet you, I’ll probably never see you again
Nice to see you, said you knew me way back when
So much has changed since the days I thought I had a plan
Now I don’t, and I’m hoping that you’ll understand
One, two, three, four

ยินดีที่ได้พบคุณ ฉันอาจจะไม่ได้พบคุณอีก
ยินดีที่ได้พบคุณ บอกว่าคุณรู้ว่าฉันกลับมาเมื่อไร
มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากมายตั้งแต่วันที่ฉันคิดว่าฉันมีแผน
ตอนนี้ฉันกำลังพยายามหาที่ปลอดภัย
ยินดีที่ได้พบคุณ ฉันอาจจะไม่ได้พบคุณอีก
ยินดีที่ได้พบคุณ บอกว่าคุณรู้ว่าฉันกลับมาเมื่อไร
มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากมายตั้งแต่วันที่ฉันคิดว่าฉันมีแผน
ตอนนี้ฉันไม่ได้มีแผนและฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจ
หนึ่ง สอง สาม สี่

[Chorus]
O Lord, I don’t have the answers
I am just a wanderer, trying to find my place
O Lord, I don’t have the answers
I am just a songbird, trying to find my way

โอ้ พระเจ้า ฉันไม่มีคำตอบ
ฉันเพียงแค่คนจรจัดพยายามที่จะหาสถานที่ของฉัน
โอ้ พระเจ้า ฉันไม่มีคำตอบ
ฉันเป็นแค่นกที่มีเสียงไพเราะพยายามที่จะหาหนทางของฉัน

[Outro]
Yay-ay-ayy, yay-ay-ayy
Yay-ay-ayy, yay-ay-ay-ayy
I’m trying to find, I’m trying to find my way

Yay-ay-ayy, yay-ay-ayy
Yay-ay-ayy, yay-ay-ay-ayy
ฉันพยายามที่จะหาหนทางของฉัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *