แปลเพลง : Kylie Minogue, Jack Savoretti – Music’s Too Sad Without You

เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Music’s Too Sad Without You จากอัลบั้ม Golden ของศิลปินอย่าง Kylie Minogue และ Jack Savoretti เพลงถูกปล่อยออกมาเมื่อ 6 เมษายน 2018

[Verse 1: Kylie Minogue]
I know what you were feeling
When you played me that song
Gave every word meaning
You showed me a place we belonged

ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกยังไง
เมื่อคุณเล่นเพลงนั้นให้ฉัน
ให้คำทุกคำที่มีความหมาย
คุณแสดงให้ฉันเห็นถึงสถานที่ที่เราควรอยู่

[Pre-Chorus: Kylie Minogue]
And we laughed and we danced and we never looked back
Nothing would get in our way
And you showed me the meaning of love and romance
With every song that you played

และเราหัวเราะและเต้นและเราไม่เคยมองย้อนกลับไป
ไม่มีอะไรไปตามทางของเรา
และคุณแสดงให้ฉันเห็นถึงความหมายของความรักและความโรแมนติค
กับทุกเพลงที่คุณเล่น

[Chorus: Kylie Minogue]
Now the music’s too sad without you
Silence is all I can listen to now
I can’t sing along to the songs like I used to
The music’s too sad when you’re not around

ตอนนี้เพลงเศร้าเกินไปเมื่อไม่มีคุณ
ความเงียบคือทั้งหมดที่ฉันสามารถฟังได้ในตอนนี้
ฉันร้องเพลงไม่ได้เหมือนที่ฉันเคยทำ
เพลงเศร้าเกินไปเมื่อไม่มีคุณอยู่รอบๆ

[Verse 2: Jack Savoretti and Kylie Minogue]
I remember that feeling (The songs that you played)
You felt like home
So why am I leaving? (Memories made)
Leaving you all alone

ฉันจำความรู้สึกนั้น (เพลงที่คุณเล่น)
คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน
ทำไมฉันถึงออกเดินทาง? (สร้างความทรงจำ)
ปล่อยคุณไว้ตามลำพัง

[Pre-Chorus: Jack Savoretti and Kylie Minogue]
‘Cause we laughed and we danced and we never looked back
Nothing would get in our way
And you showed me the meaning of love and romance
I miss the songs that you played

เพราะเราหัวเราะและเต้นและเราไม่เคยมองย้อนกลับไป
ไม่มีอะไรไปตามทางของเรา
และคุณแสดงให้ฉันเห็นถึงความหมายของความรักและความโรแมนติค
ฉันคิดถึงทุกเพลงที่คุณเล่น

[Chorus: Kylie Minogue and Jack Savoretti]
The music’s too sad without you
The silence is all I can listen to now
I can’t sing along to the songs like I used to
The music’s too sad when you’re not around

ตอนนี้เพลงเศร้าเกินไปเมื่อไม่มีคุณ
ความเงียบคือทั้งหมดที่ฉันสามารถฟังได้ในตอนนี้
ฉันร้องเพลงไม่ได้เหมือนที่ฉันเคยทำ
เพลงเศร้าเกินไปเมื่อไม่มีคุณอยู่รอบๆ

[Bridge: Kylie Minogue and Jack Savoretti]
So I listen to the wind in the trees
The sound of the air
Your voice is lost in the breeze
When you’re not there
(The songs that you played)

ดังนั้น ฉันจึงฟังเสียงลมที่พัดกระทบกับต้นไม้
เสียงของอากาศ
เสียงของคุณที่หายไปในสายลม
เมื่อคุณไม่ได้อยู่ที่นั่น
(เพลงที่คุณเล่น)

[Outro: Kylie Minogue and Jack Savoretti]
The music’s too sad without you
(The songs that you played)
The music’s too sad without you
Oooh
(The songs that you played)
The music’s too sad

เพลงเศร้าเกินไปเมื่อไม่มีคุณ
(เพลงที่คุณเล่น)
เพลงเศร้าเกินไปเมื่อไม่มีคุณ
โอ้
(เพลงที่คุณเล่น)
เพลงเศร้าเกินไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *