แปลเพลง : CHVRCHES – Graffiti

เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Graffiti จากอัลบั้ม Love Is Dead ของศิลปินอย่าง CHVRCHES เพลงถูกปล่อยออกมาเมื่อ 22 พ.ค 2018

[Verse 1]
I’m writing to ask you, did you achieve all you wanted to do?
Before we were dragged up, something was different and nothing was new
How did you see me? We didn’t know what we wanted to be
When did we move on? I didn’t feel it, nobody told me

ฉันกำลังเขียนเพื่อถามคุณว่าคุณทำทุกอย่างที่คุณต้องการทำแล้วหรือไม่?
ก่อนที่เราถูกลากขึ้นมามีบางสิ่งที่แตกต่างออกไปและไม่มีอะไรใหม่
คุณเห็นฉันได้อย่างไร? เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราต้องการเป็นอะไร
เมื่อไหร่ที่เราเดินหน้าต่อไป? ฉันไม่รู้สึกถึงมัน ไม่มีใครบอกฉัน

[Pre-Chorus]
Time to kill
Was always an illusion
Time stood still
And now we never will, never will

มีเวลาว่าง
ที่มักจะเป็นภาพลวงตา
เวลายังคงยืนนิ่ง
และตอนนี้เราไม่เคยทำ

[Chorus]
We wrote our names along the bathroom walls
Graffitiing our hearts across the stalls
I’ve been waiting for my whole life to grow old
And now we never will, never will
And now we never will, never will
And now we never will, never will

เราเขียนชื่อของเราตามผนังห้องน้ำ
วาดภาพหัวใจของเราบนที่นั่ง
ฉันรอคอยชีวิตทั้งชีวิตของฉันให้โตขึ้น
และตอนนี้เราไม่เคยทำ
และตอนนี้เราไม่เคยทำ
และตอนนี้เราไม่เคยทำ

[Verse 2]
Standing in streetlights, we didn’t know wrong, didn’t know right
Making a mess and running in circles, getting in fights
We were just kids then, we didn’t know how and didn’t know when
Taking our chances, calling it off and starting again

ยืนอยู่ท่ามกลางไฟบนถนน เราไม่รู้ว่ามันผิด เราไม่รู้ถึงสิ่งที่มันถูกต้อง
ทำสิ่งที่ยุ่งเหยิงและวิ่งเป็นวงกลม และเข้าสู่การต่อสู้
เราแค่เป็นเด็ก จากนั้นเราไม่รู้วิธีและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่
ที่จะใช้โอกาสของเรา ปิดและเริ่มต้นอีกครั้ง

[Pre-Chorus]
Time to kill
Was always an illusion
Time stood still
And now we never will, never will

มีเวลาว่าง
ที่มักจะเป็นภาพลวงตา
เวลายังคงยืนนิ่ง
และตอนนี้เราไม่เคยจะทำ

[Chorus]
We wrote our names along the bathroom walls
Graffitiing our hearts across the stalls
I’ve been waiting for my whole life to grow old
And now we never will, never will
And now we never will, never will
And now we never will, never will
And now we never will, never will

เราเขียนชื่อของเราตามผนังห้องน้ำ
วาดภาพหัวใจของเราบนที่นั่ง
ฉันรอคอยชีวิตทั้งชีวิตของฉันให้โตขึ้น
และตอนนี้เราไม่เคยจะทำ
และตอนนี้เราไม่เคยจะทำ
และตอนนี้เราไม่เคยจะทำ

[Bridge]
Never will
Never will

เราไม่เคยจะทำ
เราไม่เคยจะทำ

[Chorus]
We wrote our names along the bathroom walls
Graffitiing our hearts across the stalls
I’ve been waiting for my whole life to grow old
And now we never will, never will
And now we never will, never will
And now we never will, never will
And now we never will, never will
And now we never will, never will

เราเขียนชื่อของเราตามผนังห้องน้ำ
วาดภาพหัวใจของเราบนที่นั่ง
ฉันรอคอยชีวิตทั้งชีวิตของฉันให้โตขึ้น
และตอนนี้เราไม่เคยจะทำ
และตอนนี้เราไม่เคยจะทำ
และตอนนี้เราไม่เคยจะทำ
และตอนนี้เราไม่เคยจะทำ
และตอนนี้เราไม่เคยจะทำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *