แปลเพลง : Lil Peep – Cry Alone

แปลเพลงสากล เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Cry Alone จากอัลบั้ม Come Over When You’re Sober, Pt. 2 ของศิลปินอย่าง Lil Peep เพลงถูกปล่อยออกมาเมื่อ 18 ตุลาคม 2018

[Intro]
Cry alone right now
I just did a line of blow right now
I don’t wanna cry alone right now
I’m kissing on styrofoam right now

ร้องไห้ตามลำพังในตอนนี้
ฉันเพิ่งจะใช้โคเคนในตอนนี้
ฉันไม่อยากร้องไห้ตามลำพังในตอนนี้
ฉันกำลังจูบถ้วยโฟมที่มีสิ่งเสพติดในตอนนี้

[Chorus]
I don’t wanna cry alone right now
I’m kissing on styrofoam right now
I don’t wanna die alone right now
I just did a line of blow right now
I don’t wanna cry alone right now
Kissing on styrofoam right now
I don’t wanna die alone right now
I just did a line of blow right now

ฉันไม่อยากร้องไห้ตามลำพังในตอนนี้
ฉันกำลังจูบถ้วยโฟมที่มีสิ่งเสพติดในตอนนี้
ตอนนี้ฉันไม่อยากตายตามลำพังในตอนนี้
ฉันเพิ่งจะใช้โคเคนในตอนนี้
ฉันไม่อยากร้องไห้ตามลำพังในตอนนี้
ฉันกำลังจูบถ้วยโฟมที่มีสิ่งเสพติดในตอนนี้
ตอนนี้ฉันไม่อยากตายตามลำพังในตอนนี้
ฉันเพิ่งจะใช้โคเคนในตอนนี้

[Verse 1]
I hate everybody in my hometown
I wanna burn my old high school into the ground
I hate everybody in my hometown
Tell the rich kids to look at me now

ฉันเกลียดทุกๆคนที่บ้านเกิดของฉัน
ฉันอยากจะเผาโรงเรียนมัธยมเก่าของฉันในมอดไหม้ไปบนพื้นดิน
ฉันเกลียดทุกๆคนที่บ้านเกิดของฉัน
บอกเด็กที่รำรวยพวกนั้นให้มองฉันในตอนนี้

[Chorus]
I don’t wanna cry alone right now
Kissing on styrofoam right now
I don’t wanna die alone right now
I just did a line of blow right now

ฉันไม่อยากร้องไห้ตามลำพังในตอนนี้
จูบถ้วยโฟมที่มีสิ่งเสพติดในตอนนี้
ตอนนี้ฉันไม่อยากตายตามลำพังในตอนนี้
ฉันเพิ่งจะใช้โคเคนในตอนนี้

[Verse 2]
When I fly back to my hometown
I feel like everybody hate me in my hometown
I hate everybody in my hometown
Tell the rich kids to look at me now

เมื่อฉันบินกลับไปที่บ้านเกิดของฉัน
ฉันรู้สึกเหมือนทุกคนเกลียดฉันในบ้านเกิดของฉัน
ฉันเกลียดทุกๆคนที่บ้านเกิดของฉัน
บอกเด็กที่รำรวยพวกนั้นให้มองฉันในตอนนี้

[Chorus]
I don’t wanna cry alone right now
Kissing on styrofoam right now
I don’t wanna die alone right now
I just did a line of blow right now

ฉันไม่อยากร้องไห้ตามลำพังในตอนนี้
จูบถ้วยโฟมที่มีสิ่งเสพติดในตอนนี้
ตอนนี้ฉันไม่อยากตายตามลำพังในตอนนี้
ฉันเพิ่งจะใช้โคเคนในตอนนี้

[Bridge]
When I fly back to my hometown
I feel like everybody hate me in my hometown
I hate everybody in my hometown
Tell the rich kids to look at me now
I hate everybody in my hometown
I wanna burn my old high school into the ground
I hate everybody in my hometown
Tell the rich kids to look at me now

เมื่อฉันบินกลับไปที่บ้านเกิดของฉัน
ฉันรู้สึกเหมือนทุกคนเกลียดฉันในบ้านเกิดของฉัน
ฉันเกลียดทุกๆคนที่บ้านเกิดของฉัน
บอกเด็กที่รำรวยพวกนั้นให้มองฉันในตอนนี้
ฉันเกลียดทุกๆคนที่บ้านเกิดของฉัน
ฉันอยากจะเผาโรงเรียนมัธยมเก่าของฉันในมอดไหม้ไปบนพื้นดิน
ฉันเกลียดทุกๆคนที่บ้านเกิดของฉัน
บอกเด็กที่รำรวยพวกนั้นให้มองฉันในตอนนี้

[Outro]
I really hate it when I cry alone out loud
I really hate it when I cry alone out loud

ฉันเกลียดจริงๆเมื่อฉันร้องไห้ออกมาดังๆ
ฉันเกลียดจริงๆเมื่อฉันร้องไห้ออกมาดังๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *