แปลเพลง : ZAYN – Fingers

แปลเพลงสากล เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Fingers ของศิลปินอย่าง ZAYN เพลงถูกปล่อยออกมาเมื่อ 18 กันยายน 2018

[Verse 1]
Fucked and I want ya
Looked and I loved ya
Stuck, now I need ya
Hopin’ I’d see ya
Touch and I feel how
Much can you see her, no
Hiding all your features, sliding down the filter
Show me, you just in the middle
Don’t be hiding what you thinkin’

นอนกันแล้วผมต้องการคุณ
มองดูและผมก็รักคุณ
ติดอยู่ ตอนนี้ผมต้องการคุณ
หวังว่า ผมจะเจอคุณ
สัมผัสและผมรู้สึก
ว่าคุณเจอเธอได้มากแค่ไหน ไม่เลย
ซ่อนคุณลักษณะทั้งหมดของคุณ เลื่อนฟิลเตอร์ผ่านลงไป
แสดงให้ผมเห็นว่าคุณอยู่ตรงกลาง
อย่าซ่อนสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่

[Chorus]
I’ve been fucked and I want ya, I can’t even text ya
‘Cause my fingers ain’t broken, but my heart is
If you wanna let me know where you hiding
I could come and love (I could come and love)
I could come and love (I could come and love ya)
I could come and love ya (I could come and love)
I could come and love ya (I could come and love ya)

ผมเคยนอนกับคุณและผมต้องการคุณ ผมไม่สามารถแม้แต่ส่งข้อความหาคุณ
เพราะมือของผมไม่ได้หักหรอก แต่ว่าผมอกหัก
ถ้าคุณต้องการให้ผมรู้ว่าคุณซ่อนตัวอยู่ที่ไหน
ผมสามารถไปหาและรักคุณ (ผมสามารถไปหาและรักคุณ)
ผมสามารถไปหาและรักคุณ (ผมสามารถไปหาและรักคุณ)
ผมสามารถไปหาและรักคุณ (ผมสามารถไปหาและรักคุณ)
ผมสามารถไปหาและรักคุณ (ผมสามารถไปหาและรักคุณ)

[Verse 2]
What did I tell ya? Typo said I loved ya
Didn’t mean what I was saying
No, I wasn’t playing, just confused
Was tryna play it smooth
Start spinnin’ in this room
In this state, I think I’m too
This state, I think I’m too

ผมเคยบอกอะไรกับคุณ? พิมพ์ผิดไปว่าผมรักคุณ
ไม่ได้หมายถึงสิ่งนั้นหรอก
ไม่ ผมไม่ได้เล่น เพียงแค่สับสน
พยายามทำมันให้ดูง่ายๆ
แต่ก็เริ่มปั่นป่วนในห้องนี้
ในสถานะนี้ ผมคิดว่าผมก็เป็นเช่นนั้น
สถานะนี้ ผมคิดว่าผมก็เป็นเช่นนั้น

[Chorus]
‘Cause I’m fucked and I want ya, I can’t even text ya
‘Cause my fingers ain’t broken, but my heart is
If you wanna let me know where you hiding
I could come and love (I could come and love)
I could come and love (I could come and love ya)
I could come and love ya (I could come and love)
I could come and love ya (I could come and love ya)

ผมเคยนอนกับคุณและผมต้องการคุณ ผมไม่สามารถแม้แต่ส่งข้อความหาคุณ
เพราะมือของผมไม่ได้หักหรอก แต่ว่าผมอกหัก
ถ้าคุณต้องการให้ผมรู้ว่าคุณซ่อนตัวอยู่ที่ไหน
ผมสามารถไปหาและรักคุณ (ผมสามารถไปหาและรักคุณ)
ผมสามารถไปหาและรักคุณ (ผมสามารถไปหาและรักคุณ)
ผมสามารถไปหาและรักคุณ (ผมสามารถไปหาและรักคุณ)
ผมสามารถไปหาและรักคุณ (ผมสามารถไปหาและรักคุณ)

[Bridge]
I know it’s taking all your strength to keep it straight
‘Cause you got different things replacing
All the feelings that you’ve felt
Know you’re seeing it for yourself
Where’s the shame? No shame in what you need

ผมรู้ว่ามันใช้ความแข็งแรงทั้งหมดของคุณเพื่อทำให้ตรงไปตรงมา
เพราะคุณมีสิ่งที่แตกต่างออกไป
ความรู้สึกทั้งหมดที่คุณรู้สึก
รู้ว่าคุณกำลังรู้สึกด้วยตัวคุณเอง
ความละอายอยู่ที่ไหน? ไม่ต้องละอายในสิ่งที่คุณต้องการ

[Chorus]
Fucked and I want ya, I can’t even text ya
‘Cause my fingers ain’t broken, but my heart is
If you wanna let me know where you hiding
I could come and love (I could come and love)
I could come and love (I could come and love ya)
I could come and love ya (I could come and love)
I could come and love ya (I could come and love ya)

ผมเคยนอนกับคุณและผมต้องการคุณ ผมไม่สามารถแม้แต่ส่งข้อความหาคุณ
เพราะมือของผมไม่ได้หักหรอก แต่ว่าผมอกหัก
ถ้าคุณต้องการให้ผมรู้ว่าคุณซ่อนตัวอยู่ที่ไหน
ผมสามารถไปหาและรักคุณ (ผมสามารถไปหาและรักคุณ)
ผมสามารถไปหาและรักคุณ (ผมสามารถไปหาและรักคุณ)
ผมสามารถไปหาและรักคุณ (ผมสามารถไปหาและรักคุณ)
ผมสามารถไปหาและรักคุณ (ผมสามารถไปหาและรักคุณ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *