แปลเพลง : All Time Low – Birthday

เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Birthday ของศิลปินอย่าง All Time Low เพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อ 27 มิถุนายน 2018

[Verse 1]
I got a lot of things on my mind right now
A million ways to think about you
I can’t say I expected anything different
‘Cause the way you complicate me’s simple, yeah

ตอนนี้ฉันมีความคิดต่างๆมากมาย
มีวิธีเป็นล้านที่จะคิดถึงคุณ
ฉันไม่สามารถพูดได้ว่าฉันคาดหวังอะไรที่ต่างออกไป
เพราะวิธีที่คุณทำให้ฉันนั้น  มันมีความเรียบง่าย

[Pre-Chorus]
Ba da ba da ba, ba da ba da ba
She didn’t stutter, my chest flutters
Cardiac attack in the cradle of the summer
Ba da ba da ba, ba da ba da ba
I’m superstitious, the kid’s vicious
Bubblegum smile, taste the cherry on her lips

Ba da ba ba ba, ba da ba ba ba
เธอไม่ได้พูดติดอ่าง หน้าอกของฉันกระพือปีก
หัวใจวายในช่วงของฤดูร้อน
Ba da ba ba ba, ba da ba ba ba
ฉันเชื่อเรื่องโชคลาง เป็นเด็กที่เลวร้าย
ยิ้มพร้อมทั้งหมากฝรั่งที่เป่าเป็นลูกโป่งได้ ชิมเชอร์รี่บนริมฝีปากของเธอ

[Chorus]
You know I want you in the worst way
I need you like cake on my birthday
The way you operate is so sweet
I need you like cake on my birthday
Ba da ba da ba, ba da ba da ba

คุณรู้ว่าฉันต้องการให้คุณในทางที่แย่ที่สุด
ฉันต้องการคุณราวกับต้องการเค้กในวันเกิดของฉัน
วิธีที่คุณทำนั้นดูน่ารัก
ฉันต้องการคุณราวกับต้องการเค้กในวันเกิดของฉัน
Ba da ba ba ba, ba da ba ba ba

[Verse 2]
I got a lot of long nights in my life right now
And a lot of spare time to waste with you
I can’t say I expected something so visceral
But the way we complicate it’s simple, oh yeah

ตอนนี้ฉันมีค่ำคืนในชีวิตที่ยาวนานมาก
และมีเวลาว่างมากมายพอที่จะเสียเวลากับคุณ
ฉันไม่สามารถพูดได้ว่าฉันคาดหวังอะไรบางอย่างภายใน
แต่วิธีที่คุณทำให้ฉันมีความเรียบง่าย

[Pre-Chorus]
Ba da ba da ba, ba da ba da ba
She didn’t stutter, my chest flutters
Cardiac attack in the cradle of the summer
Ba da ba da ba, ba da ba da ba
I’m superstitious, the kid’s vicious
Bubblegum smile, taste the cherry on her lips

Ba da ba ba ba, ba da ba ba ba
เธอไม่ได้พูดติดอ่าง หน้าอกของฉันกระพือปีก
หัวใจวายในช่วงของฤดูร้อน
Ba da ba ba ba, ba da ba ba ba
ฉันเชื่อเรื่องโชคลาง เป็นเด็กที่เลวร้าย
ยิ้มพร้อมทั้งหมากฝรั่งที่เป่าเป็นลูกโป่งได้ ชิมเชอร์รี่บนริมฝีปากของเธอ

[Chorus]
You know I want you in the worst way
I need you like cake on my birthday
The way you operate is so sweet
I need you like cake on my birthday

คุณรู้ว่าฉันต้องการให้คุณในทางที่แย่ที่สุด
ฉันต้องการคุณราวกับต้องการเค้กในวันเกิดของฉัน
วิธีที่คุณทำนั้นดูน่ารัก
ฉันต้องการคุณราวกับต้องการเค้กในวันเกิดของฉัน

[Bridge]
Cardiac attack in the cradle of the summer
Ba da da da da da da da da
Cardiac attack in the cradle of the summer

หัวใจวายในช่วงฤดูร้อน

Ba da da da da da
หัวใจวายในช่วงของฤดูร้อน

[Chorus]
You know I want you in the worst way
I need you like cake on my birthday
The way you operate is so sweet
I need you like cake on my birthday

คุณรู้ว่าฉันต้องการให้คุณในทางที่แย่ที่สุด
ฉันต้องการคุณราวกับต้องการเค้กในวันเกิดของฉัน
วิธีที่คุณทำนั้นดูน่ารัก
ฉันต้องการคุณราวกับต้องการเค้กในวันเกิดของฉัน

[Outro]
Ba da ba da ba, ba da ba da ba
I need you like cake on my birthday
Ba da ba da ba, ba da ba da ba
I need you like cake on my birthday

Ba da ba ba ba, ba da ba ba ba
ฉันต้องการคุณราวกับต้องการเค้กในวันเกิดของฉัน
Ba da ba ba ba, ba da ba ba ba
ฉันต้องการคุณราวกับต้องการเค้กในวันเกิดของฉัน

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *