แปลเพลง : Spencer Sutherland – Fine

แปลเพลงสากล เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Fine ของนักร้อง Spencer Sutherland โดยเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2018

[Verse 1]
I’ve been sleeping around all week
And I think you’re starting to get to me
I don’t, I don’t wanna be one of those guys
But it’s the only way I get to feel something

ฉันหลับไปตลอดทั้งสัปดาห์
และฉันคิดว่าคุณกำลังเริ่มเข้ามาหาฉัน
ฉันไม่ ฉันไม่อยากเป็นพวกคนเหล่านั้น
แต่นี่เป็นวิธีเดียวที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงบางอย่างได้

[Pre-Chorus]
I need a distraction, something to happen
Need to stop acting like I’m okay, ’cause I’m not
I wanna feel human, but I just feel stupid, and this shit’s confusing
But I’m not okay, no I’m not

ฉันต้องการสิ่งล่อใจบางอย่างที่จะทำให้มันเกิดขึ้น
ต้องหยุดทำตัวเหมือนฉันไม่เป็นไรเพราะฉันไม่ได้เป็นแบบนั้น
ฉันต้องการความรู้สึกแบบมนุษย์ แต่ฉันรู้สึกโง่และเรื่องบ้าๆนี้ทำให้สับสน
แต่ฉันไม่โอเค ไม่ ฉันไม่โอเค

[Chorus]
If you ask me how I’m doing, I say “fine”
If you ask me how I’m doing, I say “I’m alright”
I’m afraid of being honest ’cause my honesty ain’t nice
If you ask me how I’m doing, I say “fine”, “fine”

ถ้าคุณถามฉันว่าฉันเป็นยังไง ฉันจะพูดว่า “ก็ดีนะ”
ถ้าคุณถามฉันว่าฉันเป็นยังไง ฉันจะพูดว่า “ฉันสบายดี”
ฉันกลัวที่จะซื่อสัตย์เพราะความซื่อสัตย์ของฉันไม่ดี
ถ้าคุณถามฉันว่าฉันเป็นยังไง ฉันจะพูดว่า “ก็ดีนะ”, “ก็ดีนะ”

[Hook]
Fine, fine
If you ask me how I’m doing, I say “fine”, “fine”

ก็ดีนะ ก็ดีนะ
ถ้าคุณถามฉันว่าฉันเป็นยังไง ฉันจะพูดว่า “ก็ดีนะ”, “ก็ดีนะ”

[Verse 2]
I’ve been making up bad excuses
To hide from the way that the truth is
It’s like I’m not happy with myself
And I’m too ashamed to ask for help

ฉันยังคงสร้างข้อแก้ตัวที่แย่
เพื่อหลีกเลี่ยงจากความจริงที่ว่า
ฉันไม่มีความสุขกับตัวเอง
และฉันก็อายที่จะขอความช่วยเหลือ

[Chorus]
If you ask me how I’m doing, I say “fine”
If you ask me how I’m doing, I say “I’m alright”
I’m afraid of being honest ’cause my honesty ain’t nice
If you ask me how I’m doing, I say “fine”, “fine”

ถ้าคุณถามฉันว่าฉันเป็นยังไง ฉันจะพูดว่า “ก็ดีนะ”
ถ้าคุณถามฉันว่าฉันเป็นยังไง ฉันจะพูดว่า “ฉันสบายดี”
ฉันกลัวที่จะซื่อสัตย์เพราะความซื่อสัตย์ของฉันไม่ดี
ถ้าคุณถามฉันว่าฉันเป็นยังไง ฉันจะพูดว่า “ก็ดีนะ”, “ก็ดีนะ”

[Hook]
Fine, fine
If you ask me how I’m doing, I say “fine”, “fine”

ถ้าคุณถามฉันว่าฉันเป็นยังไง ฉันจะพูดว่า “ก็ดีนะ”, “ก็ดีนะ”

[Bridge]
I need a distraction, something to happen
‘Cause I’m not okay, I’m not
I wanna feel human, but I just feel stupid, and this shit’s confusing
But I’m not okay, I know I’m not

ฉันต้องการสิ่งล่อใจบางอย่างที่จะทำให้มันเกิดขึ้น
ต้องหยุดทำตัวเหมือนฉันไม่เป็นไรเพราะฉันไม่ได้เป็นแบบนั้น
ฉันต้องการความรู้สึกแบบมนุษย์ แต่ฉันรู้สึกโง่และเรื่องบ้าๆนี้ทำให้สับสน
แต่ฉันไม่โอเค ไม่ ฉันไม่โอเค

[Chorus]
If you ask me how I’m doing, I say “fine”
If you ask me how I’m doing, I say “I’m alright”
I’m afraid of being honest ’cause my honesty ain’t nice
If you ask me how I’m doing, I say “fine”, “fine”

ถ้าคุณถามฉันว่าฉันเป็นยังไง ฉันจะพูดว่า “ก็ดีนะ”
ถ้าคุณถามฉันว่าฉันเป็นยังไง ฉันจะพูดว่า “ฉันสบายดี”
ฉันกลัวที่จะซื่อสัตย์เพราะความซื่อสัตย์ของฉันไม่ดี
ถ้าคุณถามฉันว่าฉันเป็นยังไง ฉันจะพูดว่า “ก็ดีนะ”, “ก็ดีนะ”

[Hook]
If you ask me how I’m doing, [?] I’m going
If you ask me how I’m doing, I say “fine”, “fine”

ถ้าคุณถามฉันว่าฉันเป็นยังไง
ถ้าคุณถามฉันว่าฉันเป็นยังไง ฉันจะพูดว่า “ก็ดีนะ”, “ก็ดีนะ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *