แปลเพลง : Michael Bublé – When I Fall in Love

แปลเพลงสากล เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง When I Fall in Love จากอัลบั้มที่มีชื่อว่า love  ของนักร้อง Michael Bublé โดยเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2018

[Verse 1]
When I fall in love
It will be forever
Or I’ll never fall in love

เมื่อฉันตกหลุมรัก
มันจะเป็นนิรันดร์
หรือฉันจะไม่มีวันหลงรัก

[Verse 2]
In a restless world
Like this is
Love is ended before it’s begun
And too many moonlight kisses
Seem to cool in the warmth of the sun

ในโลกที่ไม่หยุดพัก
เช่นนี้
ความรักสิ้นสุดลงก่อนที่มันจะเริ่มขึ้น
และมีจูบของดวงจันทร์มากเกินไป
ดูเหมือนจะทำให้เย็นท่ามกลางความอบอุ่นของดวงอาทิตย์

[Verse 3]
When I give my heart
It will be completely
Or I’ll never give my heart

เมื่อฉันให้ใจของฉันไป
มันจะสมบูรณ์
หรือฉันจะไม่ยอมให้หัวใจของฉันไป

[Verse 4]
And the moment I can feel that
You feel that way too
Is when I’ll fall in love
With you

และช่วงเวลาที่ฉันรู้สึก
คุณก็รู้สึกเช่นนั้นด้วย
เมื่อฉันตกหลุมรัก
กับคุณ

[Verse 5]
And the moment I can feel that
You feel that way too
Is when I fall in love with you

และช่วงเวลาที่ฉันรู้สึก
คุณก็รู้สึกเช่นนั้นด้วย
เมื่อฉันตกหลุมรักคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *