แปลเพลง : Matt Simons – Made It Out Alright

แปลเพลงสากล เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Made It Out Alright ของนักร้อง Matt Simons โดยเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่18 กันยายน 2018

[Verse 1]
We were just kids
Ignoring what our parents said
Sticking down to the basement
Was it really love we were chasing?
We were just tryna get away
The truth is, it was a high we never tasted
As we were lying in naked
Did she go to find it at other places?
Well, she did

เราเป็นแค่เด็ก
ที่ไม่สนใจในสิ่งที่พ่อแม่ของเราพูดถึง
อยู่ในชั้นใต้ดิน
เรารักสิ่งที่เรากำลังเราไล่ตามจริงๆใช่ไหม?
เราแค่พยายามจะหนีไป
ความจริงก็คือ มันทำให้มีเรามีความสุขอย่างที่เราไม่เคยลิ้มรส
ขณะที่เรากำลังนอนเปลือยกาย
คุณไปหามันในที่อื่นๆหรือไม่?
ใช่แล้ว คุณทำ

[Pre-Chorus]
So I tell you heartbreak won’t break ya
I let you know I’ll stay just fine
Even though the world’s gone shake ya
The view is always worth the climb
If there’s another risk worth taking
Go and take it every time
Life is only what you make it

ดังนั้น ฉันบอกคุณว่าหัวใจที่แตกสลายของคุณจะไม่ถูกทำลาย
ฉันจะบอกให้คุณรู้ว่าฉันจะสบายดี
แม้ว่าโลกจะสั่นไหว
วิวเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การปีนขึ้นไป
ถ้าหากมีความเสี่ยงอื่นๆอีก
ไปและลองมันในทุกๆครั้ง
ชีวิตเป็นเพียงสิ่งที่คุณสร้างขึ้น

[Chorus]
I think we made it out alright
I think we made it out alright
I think we made it out alright
I think we made it out alright

ฉันคิดว่าเราทำมันออกมาดี
ฉันคิดว่าเราทำมันออกมาดี
ฉันคิดว่าเราทำมันออกมาดี
ฉันคิดว่าเราทำมันออกมาดี

[Verse 2]
When we just kissed
Ignoring what our parents did
Playing songs in the basement
Barely knew what we were saying
We were just tryna run away
The truth is, it was a high we never tasted
While looking out on all the faces
Is everybody gonna hate it?
Well, they did

เมื่อเราเพิ่งจูบกัน
ไม่สนใจในสิ่งที่พ่อแม่ของเราทำ
ร้องเพลงในห้องใต้ดิน
แทบจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังพูด
เราแค่พยายามวิ่งหนีไป
ความจริงก็คือ มันทำให้มีเรามีความสุขอย่างที่เราไม่เคยลิ้มรส
มองไปยังทุกคน
ทุกคนจะเกลียดมันหรือไม่?
ใช่ พวกเขาเกลียด

[Pre-Chorus]
So I tell you heartbreak won’t break ya
I let you know I’ll stay just fine
Even though the world’s gone shake ya
The view is always worth the climb
If there’s another risk worth taking
Go and take it every time
Life is only what you make it

ดังนั้น ฉันบอกคุณว่าหัวใจที่แตกสลายของคุณจะไม่ถูกทำลาย
ฉันจะบอกให้คุณรู้ว่าฉันจะสบายดี
แม้ว่าโลกจะสั่นไหว
วิวเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การปีนขึ้นไป
ถ้าหากมีความเสี่ยงอื่นๆอีก
ไปและลองมันในทุกครั้ง
ชีวิตเป็นเพียงสิ่งที่คุณสร้างขึ้น

[Chorus]
I think we made it out alright
I think we made it out alright
I think we made it out alright
I think we made it out alright

ฉันคิดว่าเราทำมันออกมาดี
ฉันคิดว่าเราทำมันออกมาดี
ฉันคิดว่าเราทำมันออกมาดี
ฉันคิดว่าเราทำมันออกมาดี

[Bridge]
You and I alone
No one knows a way to go
You and I alone
No one knows a way to go
You and I alone
No one knows a way to go
You and I alone

คุณและฉันโดยลำพัง
ไม่มีใครรู้วิธีที่จะไป
คุณและฉันโดยลำพัง
ไม่มีใครรู้วิธีที่จะไป
คุณและฉันโดยลำพัง
ไม่มีใครรู้วิธีที่จะไป
คุณและฉันโดยลำพัง

[Chorus]
And I think we made it out alright
I think we made it out alright
I think we made it out alright
I think we made it out alright
I think we made it out alright
I think we made it out alright
I think we made it out alright
I think we made it out alright

และฉันคิดว่าเราทำมันออกมาดี
ฉันคิดว่าเราทำมันออกมาดี
ฉันคิดว่าเราทำมันออกมาดี
ฉันคิดว่าเราทำมันออกมาดี
ฉันคิดว่าเราทำมันออกมาดี
ฉันคิดว่าเราทำมันออกมาดี
ฉันคิดว่าเราทำมันออกมาดี
ฉันคิดว่าเราทำมันออกมาดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *