แปลเพลง : Justin Timberlake – Say Something ft. Chris Stapleton

แปลเพลงสากล เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Say Something จากอัลบั้มที่มีชื่อว่า Man of the Woods ของนักร้อง Justin Timberlake เพลงนี้เขายังได้ร่วมงานกับ Chris Stapleton อีกด้วย โดยเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2018

[Intro: Justin Timberlake]
Mhmm, yeah, alright
Ooh

[Verse 1: Justin Timberlake]
Everyone knows all about my direction
And in my heart somewhere I wanna go there
Still, I don’t go there

ทุกคนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับทิศทางของฉัน
และในใจของฉันว่าที่ไหนสักแห่งที่ฉันอยากไป
แต่ฉันยังคงไม่ได้ไปที่นั่น

[Chorus: Justin Timberlake & Chris Stapleton]
Everybody says, “say something that says something”
“Say something that says something”
“Say something that says something”
I don’t wanna get caught, up in the rhythm of it
But I can’t help myself, no, I can’t help myself, no, no
Caught up in the middle of it
No, I can’t help myself, no I can’t help myself, no, no, no
Caught up in the rhythm of it

ทุกคนพูดว่า “พูดอะไรบางอย่างที่หมายถึงบางอย่าง”
“พูดอะไรบางอย่างที่หมายถึงบางอย่าง”
“พูดอะไรบางอย่างที่หมายถึงบางอย่าง”
ฉันไม่อยากลุกขึ้นไปตามจังหวะของมัน
แต่ฉันไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ไม่ ฉันไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ไม่ ไม่
ติดอยู่ตรงกลางของมัน
ไม่ ฉันไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ไม่ ฉันไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ไม่ ไม่ ไม่
ติดอยู่ในจังหวะของมัน

[Post-Chorus: Justin Timberlake & Chris Stapleton]
Maybe I’m looking for something I can’t have
(Maybe I’m looking for something I can’t have)
Maybe I’m looking for something I can’t have

บางทีฉันกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่สามารถมีได้
(บางทีฉันกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่สามารถมีได้)
บางทีฉันกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่สามารถมีได้

[Verse 2: Chris Stapleton & Justin Timberlake]
Everyone knows all about my transgressions
Still in my heart somewhere, there’s melody and harmony
For you and me, tonight (whoa)
I hear them call my name

ทุกคนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันทำผิด
ยังคงอยู่ในใจฉันที่ไหนสักแห่ง มีเสียงและการประสานเสียง
สำหรับคุณและฉันคืนนี้
ฉันได้ยินพวกเขาเรียกชื่อฉัน

[Chorus: Chris Stapleton & Justin Timberlake]
Everybody says, “Say something”
Then, “Say something, say something”
Then, “Say something, say something”
Then, “Say something”
I don’t want to get caught up in the rhythm of it
But I can’t get help myself, no I can’t help myself, no, no
Caught up in the middle of it
No, I can’t help myself, no I can’t help myself, no, no, no
Caught up in the rhythm of it

ทุกคนพูดว่า “พูดอะไรบางอย่าง”
จากนั้นก็ “พูดอะไรบางอย่าง พูดอะไรบางอย่าง”
จากนั้นก็ “พูดอะไรบางอย่าง พูดอะไรบางอย่าง”
จากนั้นก็ “พูดอะไรบางอย่าง”
ฉันไม่อยากลุกขึ้นไปตามจังหวะของมัน
แต่ฉันไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ไม่ ฉันไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ไม่ ไม่
ติดอยู่ตรงกลางของมัน
ไม่ ฉันไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ไม่ ฉันไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ไม่ ไม่ ไม่
ติดอยู่ในจังหวะของมัน

[Post-Chorus: Justin Timberlake & Chris Stapleton]
Maybe I’m looking for something I can’t have
(Maybe I’m looking for something I can’t have)
Maybe I’m looking for something I can’t have
(Maybe I’m looking for something I can’t have)
Maybe I’m looking for something I can’t have
(Maybe I’m looking for something I can’t have)
Maybe I’m looking for something I can’t have
(Maybe I’m looking for something I can’t have)

บางทีฉันกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่สามารถมีได้
(บางทีฉันกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่สามารถมีได้)
บางทีฉันกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่สามารถมีได้
(บางทีฉันกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่สามารถมีได้)
บางทีฉันกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่สามารถมีได้
(บางทีฉันกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่สามารถมีได้)
บางทีฉันกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่สามารถมีได้
(บางทีฉันกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่สามารถมีได้)

[Bridge: Justin Timberlake & Chris Stapleton]
Sometimes, the greatest way to say something is to say nothing at all
Sometimes, the greatest way to say something is to say nothing at all
Sometimes, the greatest way to say something is to say nothing

บางครั้งวิธีที่ดีที่สุดในการพูดอะไรบางอย่างก็คือการไม่พูดอะไรเลย
บางครั้งวิธีที่ดีที่สุดในการพูดอะไรบางอย่างก็คือการไม่พูดอะไรเลย
บางครั้งวิธีที่ดีที่สุดในการพูดอะไรบางอย่างก็คือการไม่พูดอะไรเลย

[Part-Chorus: Justin Timberlake & Chris Stapleton]
But I can’t help myself, no I can’t help myself, no, no
Caught up in the middle of it
No, I can’t help myself, no I can’t help myself, no, no, no
Caught up in the rhythm of it

แต่ฉันไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ไม่ ฉันไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ไม่ ไม่
ติดอยู่ตรงกลางของมัน
ไม่ ฉันไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ฉันไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ไม่ ไม่ ไม่
ติดอยู่ในจังหวะของมัน

[Post-Chorus: Justin Timberlake & Chris Stapleton]
Maybe I’m looking for something I can’t have
(Maybe I’m looking for something I can’t have)
Maybe I’m looking for something I can’t have
(Maybe I’m looking for something I can’t have)
Maybe I’m looking for something I can’t have
(Maybe I’m looking for something I can’t have)
Maybe I’m looking for something I can’t have
(Maybe I’m looking for something I can’t have)

บางทีฉันกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่สามารถมีได้
(บางทีฉันกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่สามารถมีได้)
บางทีฉันกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่สามารถมีได้
(บางทีฉันกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่สามารถมีได้)
บางทีฉันกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่สามารถมีได้
(บางทีฉันกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่สามารถมีได้)
บางทีฉันกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่สามารถมีได้
(บางทีฉันกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่สามารถมีได้)

[Outro: Justin Timberlake & Chris Stapleton]
Sometimes the greatest way to say something is to say nothing at all
Sometimes the greatest way to say something is to say nothing at all
Sometimes the greatest way to say something is to say nothing

บางครั้งวิธีที่ดีที่สุดในการพูดอะไรบางอย่างก็คือการไม่พูดอะไรเลย
บางครั้งวิธีที่ดีที่สุดในการพูดอะไรบางอย่างก็คือการไม่พูดอะไรเลย
บางครั้งวิธีที่ดีที่สุดในการพูดอะไรบางอย่างก็คือการไม่พูดอะไรเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *