แปลเพลง : Jesse McCartney – Wasted

แปลเพลงสากล เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลงWasted ของนักร้อง Jesse McCartney โดยเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2018

[Verse 1]
The phone rings, already know who’s calling
But every time it’s after two
It ain’t you, but the champagne talking
Saying “Baby, when you coming through?”

โทรศัพท์ดังขึ้น ฉันรู้แล้วว่าใครโทรมา
แต่ทุกครั้งโทรมาหลังจากตีสอง
นั่นไม่ใช่ตัวคุณ แต่เป็นเพราะแชมเปญที่คุณดื่มไป
พูดว่า “ที่รัก เมื่อไหร่ที่คุณจะมา?”

[Pre-Chorus]
You like to call me when you’re high
End of the party, I’m your guy
Thing is, I do this every night
And I don’t wanna come off impatient
But you only call when you’re…

คุณชอบที่จะโทรหาฉันตอนที่คุณมีความสุข
ตอนท้ายของปาร์ตี้ ฉันเป็นผู้ชายของคุณ
นั่นคือสิ่งที่ฉันเป็นทุกคืน
และฉันไม่ได้ใจร้อน
แต่คุณโทรหาเฉพาะเมื่อตอนที่คุณ…

[Chorus]
You only call when you’re wasted
You only call when you’re wasted
You only call when you’re
You only call when you’re wasted
(Wasted, wasted, wasted)

คุณโทรหาเฉพาะเมื่อตอนที่คุณเมา
คุณโทรหาเฉพาะเมื่อตอนที่คุณเมา
คุณโทรหาเฉพาะเมื่อตอนที่คุณ
คุณโทรหาเฉพาะเมื่อตอนที่คุณเมา
(เมา, เมา, เมา)

[Verse 2]
I wait for the day you tell me
You’ll see me in the afternoon
Don’t get me wrong, I love our late night evenings
But that ain’t all I want from you

ฉันรอวันที่คุณบอกฉัน
คุณจะเห็นฉันในตอนบ่าย
อย่าทำให้ฉันผิด ฉันชอบตอนดึกของเรา
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่ฉันต้องการจากคุณ

[Pre-Chorus]
You like to call me when you’re high
End of the party, I’m your guy
Thing is, I do this every night
And I don’t wanna come off impatient
But you only call when you’re…

คุณชอบที่จะโทรหาฉันตอนที่คุณมีความสุข
ตอนท้ายของปาร์ตี้ ฉันเป็นผู้ชายของคุณ
นั่นคือสิ่งที่ฉันเป็นทุกคืน
และฉันไม่ได้ใจร้อน
แต่คุณจะโทรหาเฉพาะเมื่อคุณ…

[Chorus]
You only call when you’re wasted
You only call when you’re wasted
You only call when you’re
You only call when you’re wasted
You only call when you’re
You only call when you’re wasted
(Wasted, wasted, wasted)

คุณโทรหาเฉพาะเมื่อตอนที่คุณเมา
คุณโทรหาเฉพาะเมื่อตอนที่คุณเมา
คุณโทรหาเฉพาะเมื่อตอนที่คุณ
คุณโทรหาเฉพาะเมื่อตอนที่คุณเมา
คุณโทรหาเฉพาะเมื่อตอนที่คุณ
คุณโทรหาเฉพาะเมื่อตอนที่คุณเมา
(เมา, เมา, เมา)

[Bridge]
You like to call me when your high
And baby, trust me, that’s alright
‘Cause I will answer every time
But we should be taking this places
And you only call when you’re
I don’t wanna come off impatient
But you only call when you’re
As much as I love when you’re naked
You only call when you’re
You only call when you’re

คุณชอบที่จะโทรหาฉันตอนที่คุณมีความสุข
และที่รัก เชื่อฉันว่ามันจะไม่เป็นไร
เพราะฉันจะตอบทุกครั้ง
แต่เราควรจะใช้สถานที่นี้
และคุณโทรหาเฉพาะเมื่อตอนที่คุณ
และฉันไม่ได้ใจร้อน
แต่คุณโทรหาเฉพาะเมื่อตอนที่คุณ
เท่าที่ฉันรักเมื่อคุณเปลือย
คุณโทรหาเฉพาะเมื่อตอนที่คุณ
คุณโทรหาเฉพาะเมื่อตอนที่คุณ

[Chorus]
You only call when you’re wasted
You only call when you’re wasted
You only call when you’re
You only call when you’re wasted
You only call when you’re
You only call when you’re wasted
(Wasted, wasted, wasted)

คุณแค่โทรหาเมื่อตอนที่คุณเมา
คุณแค่โทรหาเมื่อตอนที่คุณเมา
คุณแค่โทรหาเมื่อตอนที่คุณ
คุณแค่โทรหาเมื่อตอนที่คุณเมา
คุณแค่โทรหาเมื่อตอนที่คุณ
คุณแค่โทรหาเมื่อตอนที่คุณเมา
(เมา, เมา, เมา)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *