แปลเพลง : Daniel Skye – I Want You

แปลเพลงสากล เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง I Want You ของนักร้อง Daniel Skye โดยเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2018

[Verse 1]
I’d rather be honest
I fell for the way you knew I would fall
So what if I want it?
You know what you do
You painted a target
Right on my heart
You shot at the mark
And, oh, look you caught it
You know what you started

ฉันจะซื่อสัตย์
ฉันตกหลุมรักด้วยวิธีที่คุณก็รู้ว่าฉันจะตกหลุมรัก
งั้น ถ้าฉันต้องการจะต้องทำอย่างไร?
คุณรู้ว่าคุณทำอะไร
คุณวาดเป้าหมายไว้
ตรงกับใจของฉัน
คุณยิงไปตรงเครื่องหมายนั้น
และคุณจับมัน
คุณรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่คุณเริ่มต้น

[Pre-Chorus]
Can’t get you close enough
Think that I got you then you’re gone, you’re gone
I need to say it once in case tomorrow never comes, oh

ไม่สามารถทำให้คุณใกล้ชิดมากพอ
คิดว่าฉันมีคุณแล้วคุณหายไป คุณหายไป
ฉันจำเป็นต้องพูดอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่ไม่มีวันพรุ่งนี้อีกแล้ว

[Chorus]
I want you
You say the word, I’ll come through
Something in the way you move
Don’t keep me waiting on you
I want you

ฉันต้องการคุณ
คุณพูดบางอย่างออกมา แล้วฉันจะไปหา
มีบางอย่างในวิธีที่คุณเคลื่อนไหว
อย่าปล่อยให้ฉันรอคุณ
ฉันต้องการคุณ

[Post-Chorus]
I want you
Don’t keep me waiting

ฉันต้องการคุณ
อย่าปล่อยให้ฉันรอ

[Verse 2]
I’m not used to chasing
I beg and I steal just to borrow your heart
But girl, let’s just face it, there’s no one like you
And everyone knows it
I know you don’t notice, can’t keep my focus
I just be open
Won’t hide what I’m showing, oh

ฉันไม่ชินกับการไล่ตาม
ฉันขอร้องและขโมยเพื่อยืมหัวใจของคุณ
แต่สาวน้อย ขอแค่เผชิญหน้ากับมัน ไม่มีใครเหมือนคุณ
และทุกคนก็รู้
ฉันรู้ว่าคุณไม่สังเกต เห็นว่าไม่สามารถโฟกัสได้
ฉันเพิ่งจะเปิดใจ
จะไม่ซ่อนสิ่งที่ฉันกำลังแสดงออกมา

[Pre-Chorus]
Can’t get you close enough
Think that I got you then you’re gone (you’re gone)
You’re gone (you’re gone)

ไม่สามารถทำให้คุณใกล้ชิดมากพอ
คิดว่าฉันมีคุณแล้วคุณหายไป (คุณหายไป)
คุณหายไป (คุณหายไป)

[Chorus]
I want you
You say the word, I’ll come through (come through)
Something in the way you move (you move)
Don’t keep me waiting on you
I want you

ฉันต้องการคุณ
คุณพูดออกมา แล้วฉันจะไปหา (ไปหา)
มีบางอย่างในวิธีที่คุณเคลื่อนไหว (คุณเคลื่อนไหว)
อย่าปล่อยให้ฉันรอคุณ
ฉันต้องการคุณ

[Post-Chorus]
I want you
Don’t keep me waiting on you
(Nobody, nobody, nobody, nobody, nobody but you)
(Nobody, nobody)
Don’t keep me waiting on you
Don’t keep me waiting on you
(Nobody, nobody, nobody, nobody, nobody but you)
(Nobody, nobody)
Don’t keep me waiting on you

ฉันต้องการคุณ
อย่าปล่อยให้ฉันรอคุณ
(ไม่มีใคร ไม่มีใคร ไม่มีใคร ไม่มีใคร ไม่มีใครนอกจากคุณ)
(ไม่มีใคร ไม่มีใคร)
อย่าปล่อยให้ฉันรอคุณ
อย่าปล่อยให้ฉันรอคุณ
(ไม่มีใคร ไม่มีใคร ไม่มีใคร ไม่มีใคร ไม่มีใครนอกจากคุณ)
(ไม่มีใคร ไม่มีใคร)
อย่าปล่อยให้ฉันรอคุณ

[Chorus]
I want you
You say the word, I’ll come though (come through)
Something in the way you move
(Something in the way you move)
Don’t keep me waiting on you
(Don’t keep me waiting)
I want you, no

ฉันต้องการคุณ
คุณพูดออกมา แล้วฉันจะไปหา (ไปหา)
มีบางอย่างในวิธีที่คุณเคลื่อนไหว
(มีบางอย่างในวิธีที่คุณเคลื่อนไหว)
อย่าปล่อยให้ฉันรอคุณ
(อย่าปล่อยให้ฉันรอ)
ฉันต้องการคุณ

[Post-Chorus]
I want you
Don’t keep me waiting on you
(Nobody, nobody, nobody, nobody, nobody but you)
(Nobody, nobody)
Don’t keep me waiting on you
Don’t keep me waiting on you
(Nobody, nobody, nobody, nobody, nobody but you)
(Nobody, nobody)
Don’t keep me waiting on you

ฉันต้องการคุณ
อย่าปล่อยให้ฉันรอคุณ
(ไม่มีใคร ไม่มีใคร ไม่มีใคร ไม่มีใคร ไม่มีใครนอกจากคุณ)
(ไม่มีใคร ไม่มีใคร)
อย่าปล่อยให้ฉันรอคุณ
อย่าปล่อยให้ฉันรอคุณ
(ไม่มีใคร ไม่มีใคร ไม่มีใคร ไม่มีใคร ไม่มีใครนอกจากคุณ)
(ไม่มีใคร ไม่มีใคร)
อย่าปล่อยให้ฉันรอคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *