แปลเพลง : gnash – dear insecurity ft. ben abraham

แปลเพลงสากล เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง dear insecurity ของนักร้อง gnash เพลงนี้เขายังได้ร่วมงานกับ ben abraham อีกด้วย เพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับตัวเองและความรู้สึกที่ไม่รู้สึกไม่มั่นคงอาจส่งผลต่อคนอื่น โดยเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2018

[Chorus: Ben Abraham]
Dear insecurity
When you gonna take your hands off me?
When you ever gonna let me be
Proud of who I am?
Oh, insecurity
When you gonna take your hands off me?
When you ever gonna let me be
Just the way I am?
Dear insecurity

ถึง ความไม่มั่นคง
เมื่อไหร่ที่คุณจะเอามือของคุณออกจากฉัน?
เมื่อคุณจะปล่อยให้ฉัน
มีความภูมิใจกับสิ่งที่ฉันเป็น?
โอ้ ความไม่มั่นคง
เมื่อไหร่ที่คุณจะเอามือของคุณออกจากฉัน?
เมื่อคุณจะปล่อยให้ฉัน
เป็นฉันอย่างที่ฉันเป็น?
ถึง ความไม่มั่นคง

[Verse 1: gnash]
I hate the way you make me feel
I hate the things you make me think
You make me sick to my stomach
I wish that I wasn’t me
Some days, when I wake up I see myself in the mirror
I feel like what shouldn’t be couldn’t be clearer
My nose to my clothes, from my chin to my skin
I’ll never be good enough ever again
For you, so I changed for you
Then I’d died for you, then you made me blue
If I were you, I’d hate me too
But I already feel like you do
Because, you tell me I’m not worth shit
And the bad luck’s on purpose
And if I’m sad then I deserve it
But underneath the surface
I’m hurting, searching and learning
My imperfections make me perfect

ฉันเกลียดที่คุณทำให้ฉันรู้สึก
ฉันเกลียดสิ่งที่คุณทำให้ฉันคิด
คุณทำให้ฉันรู้สึกป่วย
ฉันหวังว่าฉันไม่ใช่ตัวฉันเอง
บางวัน เมื่อฉันตื่นขึ้นมาฉันก็เห็นตัวเองอยู่ในกระจก
ฉันรู้สึกเหมือนว่าอะไรต่างๆไม่ชัดเจนมากไปกว่านี้แล้ว
จากจมูกของฉันไปจนเสื้อผ้าของฉัน จากคางของฉันไปที่ผิวของฉัน
ฉันไม่รู้ว่ามันดีพออีกเลย
เพราะคุณ ฉันเปลี่ยนไปเพราะคุณ
แล้วฉันก็ตายได้เพราะคุณแล้วคุณทำให้ฉันเศร้าหมอง
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันก็เกลียดตัวเองเหมือนกัน
แต่ฉันรู้สึกเหมือนคุณ
เพราะว่าคุณบอกฉันว่าฉันไม่คุ้มค่ากับสิ่งนี้
และโชคไม่ดี
และถ้าฉันเศร้า ฉันก็สมควรได้รับมัน
แต่ใต้พื้นผิว
ฉันเจ็บปวด ค้นหาและเรียนรู้
ความไม่สมบูรณ์ของฉันทำให้ฉันสมบูรณ์แบบ

[Chorus: Ben Abraham]
Dear insecurity
When you gonna take your hands off me?
When you ever gonna let me be
Proud of who I am?
Oh, insecurity
When you gonna take your hands off me?
When you ever gonna let me be
Just the way I am?
Dear insecurity

ถึง ความไม่มั่นคง
เมื่อไหร่ที่คุณจะเอามือของคุณออกจากฉัน?
เมื่อคุณจะปล่อยให้ฉัน
มีความภูมิใจกับสิ่งที่ฉันเป็น?
โอ้ ความไม่มั่นคง
เมื่อไหร่ที่คุณจะเอามือของคุณออกจากฉัน?
เมื่อคุณจะปล่อยให้ฉัน
เป็นฉันอย่างที่ฉันเป็น?
ถึง ความไม่มั่นคง

[Verse 2: gnash]
I feel like I’m dying on the inside
But I smile it off
I’m a mess, I’m depressed, I’m alone and it’s all my fault
Did i do something wrong? This feeling’s unfair
You’re making me anxious but why the fuck do I care?
I overthink everything til’ my thoughts are impaired
I hate everything about me I think I need some air
Drink some water, take a breath
Take a moment to be thankful for the reasons that you’re blessed
It’s not about mistakes you made or failures that you had
It’s all about the memories and little things you have
Your freckles and flaws to your body and bruises
Your scars to your beautiful birth marks, the truth is
We’re one in the same
So play the cards that you’re dealt
Nobody likes you more than when you’re being yourself

ฉันรู้สึกเหมือนฉันกำลังจะตายจากข้างใน
แต่ฉันยิ้มออกมาเพื่อปิดบังมันเอาไว้
ฉันยุ่งเหยิง ฉันรู้สึกหดหู่ใจ ฉันอยู่คนเดียวและเป็นความผิดของฉันทั้งหมด
ฉันทำอะไรผิดพลาดไปหรือ? ความรู้สึกนี้ไม่ยุติธรรม
คุณทำให้ฉันกังวล แต่ทำไมฉันถึงต้องสนใจ
ฉันคิดทุกอย่าง จนคิดว่าความคิดของฉันบกพร่อง
ฉันเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับฉันเอง ฉันคิดว่าฉันต้องการอากาศ
ดื่มน้ำสักนิด หายใจเข้า หายใจออก
ใช้เวลาสักครู่เพื่อขอบคุณสำหรับเหตุผลที่ทำให้คุณมีความสุข
มันไม่เกี่ยวความผิดพลาดที่คุณทำหรือล้มเหลวที่คุณมี
ทุกอย่างเกี่ยวกับความทรงจำและสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณมี
กระ ฝ้าร่างกายและรอยฟกช้ำของคุณ
รอยแผลเป็นของคุณเป็นรอยจากการคลอดที่สวยงาม ความจริงก็คือ
เราเป็นหนึ่งเดียวกัน
ดังนั้นเล่นไปตามไพ่ที่คุณได้รับ
ไม่มีใครชอบคุณมากกว่านี้อีกแล้วเมื่อคุณเป็นตัวคุณเอง

[Chorus: Ben Abraham]
Dear insecurity
When you gonna take your hands off me?
When you ever gonna let me be
Proud of who I am?
Oh, insecurity
When you gonna take your hands off me?
When you ever gonna let me be
Just the way I am?
Dear insecurity

ถึง ความไม่มั่นคง
เมื่อไหร่ที่คุณจะเอามือของคุณออกจากฉัน?
เมื่อคุณจะปล่อยให้ฉัน
มีความภูมิใจกับสิ่งที่ฉันเป็น?
โอ้ ความไม่มั่นคง
เมื่อไหร่ที่คุณจะเอามือของคุณออกจากฉัน?
เมื่อคุณจะปล่อยให้ฉัน
เป็นฉันอย่างที่ฉันเป็น?
ถึง ความไม่มั่นคง

[Bridge: gnash]
I am
Proud of the person who I am
Nobody’s gon’ tell me who I am
Or who i can be
I am
Taking my life into my hands
Their tired of hiding who I am
I am me, so

ฉัน
ภาคภูมิใจกับความเป็นตัวเอง
ไม่มีใครบอกได้ว่าฉันเป็นใคร
หรือใครที่ฉันสามารถเป็นได้
ฉัน
สละชีวิตของฉันไว้ในมือของฉัน
เหนื่อยกับการซ่อนตัวเอง
ฉันคือตัวฉัน เพราะงั้น

[Chorus: gnash]
Dear insecurity
When you gonna take your hands off me?
When you ever gonna let me be
Proud of who I am?
Oh, insecurity
It’s time I make you take your hands off me
Set me free, I’m gonna let you see
I’m proud of who I am

ถึง ความไม่มั่นคง
เมื่อไหร่ที่คุณจะเอามือของคุณออกจากฉัน?
เมื่อคุณจะปล่อยให้ฉัน
มีความภูมิใจกับสิ่งที่ฉันเป็น?
โอ้ ความไม่มั่นคง
ถึงเวลาที่ฉันจะทำให้คุณเอามือออกจากฉัน
ปล่อยฉันให้เป็นอิสระ ฉันจะให้คุณเห็นว่า
ฉันมีความภูมิใจกับสิ่งที่ฉันเป็น

[Outro: gnash]
Just the way I am
I’m proud of who I am

แค่สิ่งที่ฉันเป็น
ฉันมีความภูมิใจกับสิ่งที่ฉันเป็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *