แปลเพลง : Sarah Close – Crazy Kind

แปลเพลงสากล เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Crazy Kind ของนักร้อง Sarah Close โดยเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2018

[Verse 1]
New city, running on a rush hour high
We bought a ticket on the first damn flight
Walking these streets, we got no clue where we are
But I don’t care
No, I don’t care

เมืองใหม่ วิ่งไปตามชั่วโมงเร่งด่วน
เราซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวแรก
เดินไปตามท้องถนนเหล่านี้ เราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหน
แต่ฉันไม่สนใจ
ไม่ ฉันไม่สนใจ

December drinkin’ with a seaside view
It’ll be our secret, all we get up to
We fought it all but standin’ here we’re good
And we don’t care
No, we don’t care

ในเดือนธันวาคมเราดื่มขณะนั่งดูวิวริมทะเล
มันจะเป็นความลับของเรา ทุกเราที่สร้างขึ้น
เราต่อสู้กับมันทั้งหมด แต่ยืนอยู่ที่นี่เรายังคงดีอยู่
และเราไม่สนใจ
ไม่ เราไม่สนใจ

[Pre-Chorus]
Because I could try, but nothin’ feels this good
By your side, no nothing comes close to
You and I and the orange skies
No, nothing comes close to
Nothing comes close to

เพราะฉันสามารถลอง แต่นั่นไม่ทำให้ฉันรู้สึกดีแบบนี้
เหมือนตอนอยู่ข้างๆคุณ ไม่มีอะไรเข้ามาใกล้ได้
คุณและฉันและท้องฟ้าสีส้ม
ไม่ ไม่มีอะไรเข้ามาใกล้ได้
ไม่มีอะไรเข้ามาใกล้ได้

[Chorus]
You and I (Woo-hoo, it’s the crazy kind)
You and I (Woo-hoo, it’s the crazy kind)
Might not be much but it’s all I know
You and I (Woo-hoo, it’s the crazy kind)

คุณและฉัน (Woo-hoo เป็นคนบ้าๆ)
คุณและฉัน (Woo-hoo เป็นคนบ้าๆ)
อาจจะไม่มากเท่าที่ฉันรู้
คุณและฉัน (Woo-hoo เป็นคนบ้าๆ)

[Verse 2]
Surrendered sleep so that we’d see it all
Hungover, walking through the city walls
Lookin’ at me like we’re invicible
I feel that too
I feel that too

ไม่ยอมนอนเพียงเพื่อที่เราจะได้เห็นมันทั้งหมด
เมาค้าง แล้วเดินผ่านกำแพงเมืองไป
มองมาที่ฉัน ราวกับว่าเรามองไม่เห็น
ฉันรู้สึกแบบนั้นเหมือนกัน
ฉันรู้สึกแบบนั้นเหมือนกัน

I adore the way you say that I’m yours, babe
You dress it pretty in your East London way
But don’t lose this moment thinkin’ about home
I’m right here with you
Always with you

ฉันรักในแบบที่คุณพูดว่าฉันเป็นของคุณ
คุณแต่งตัวสวยในแบบตะวันออกของลอนดอน
แต่อย่าเสียเวลาในขณะนี้กับการคิดถึงบ้าน
ฉันอยู่ที่นี่กับคุณ
อยู่กับคุณเสมอ

[Pre-Chorus]
Because I could try but nothin’ feels this good
By your side, no nothing comes close to
You and I and the auburn skies
No, nothing comes close to
Nothing comes close to

เพราะฉันสามารถลอง แต่นั่นไม่ทำให้ฉันรู้สึกดีแบบนี้
เหมือนตอนอยู่ข้างๆคุณ ไม่มีอะไรเข้ามาใกล้ได้
คุณและฉันและท้องฟ้าสีส้ม
ไม่ ไม่มีอะไรเข้ามาใกล้ได้
ไม่มีอะไรเข้ามาใกล้ได้

[Chorus]
You and I (Woo-hoo, it’s the crazy kind)
You and I (Woo-hoo, it’s the crazy kind)
Might not be much but it’s all I know
You and I (Woo-hoo, it’s the crazy kind)

คุณและฉัน (Woo-hoo เป็นคนบ้าๆ)
คุณและฉัน (Woo-hoo เป็นคนบ้าๆ)
อาจจะไม่มากเท่าที่ฉันรู้
คุณและฉัน (Woo-hoo เป็นคนบ้าๆ)

[Bridge]
Ooh, we got the habit they all wanna touch
We’re hooked up on this crazy love
We got the habit they all wanna touch
And I’m always actin’ crazy when it’s
You and I (Woo-hoo)
You and I (Woo-hoo)
Might not be much but it’s all I know
You and I (Woo-hoo, it’s the crazy kind)

เรามีนิสัยที่พวกเขาอยากสัมผัส
เราพบปะกันเพราะความรักที่บ้าคลั่งนี้
เรามีนิสัยที่พวกเขาอยากสัมผัส
และฉันมักจะทำตัวบ้าๆเมื่อเป็น
คุณและฉัน (Woo-hoo)
คุณและฉัน (Woo-hoo)
อาจจะไม่มากแต่เท่าที่ฉันรู้
คุณและฉัน (Woo-hoo เป็นคนบ้าๆ)

[Chorus]
You and I (Woo-hoo, it’s the crazy kind)
You and I (Woo-hoo, it’s the crazy kind)
Might not be much but it’s all I know
You and I (Woo-hoo, it’s the crazy kind)
You and I (Woo-hoo, it’s the crazy kind)
You and I (Woo-hoo, it’s the crazy kind)
Might not be much but it’s all I know
You and I (Woo-hoo, it’s the crazy kind)

คุณและฉัน (Woo-hoo เป็นคนบ้าๆ)
คุณและฉัน (Woo-hoo เป็นคนบ้าๆ)
อาจจะไม่มากเท่าที่ฉันรู้
คุณและฉัน (Woo-hoo เป็นคนบ้าๆ)
คุณและฉัน (Woo-hoo เป็นคนบ้าๆ)
คุณและฉัน (Woo-hoo เป็นคนบ้าๆ)
อาจจะไม่มากเท่าที่ฉันรู้
คุณและฉัน (Woo-hoo เป็นคนบ้าๆ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *