แปลเพลง : Grace Carter – Why Her Not Me

แปลเพลงสากล เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Why Her Not Me ของนักร้อง Grace Carter โดยเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2018

[Verse 1]
I feel your ghost, smell you all over my clothes
Oh, all your smoke’s stuck in me longer then you did
I had my doubts, I had to check it all out
And now I see that you’ve run back when I thought you’d quit

ฉันรู้สึกถึงสิ่งชั่วร้ายในตัวคุณ กลิ่นคุณอยู่ทั่วเสื้อผ้าของฉัน
ควันของคุณติดอยู่กับฉันนานกว่าที่คุณอยู่กับฉันซะอีก
ฉันมีข้อสงสัย ฉันต้องตรวจสอบทั้งหมด
และตอนนี้ฉันเห็นว่าคุณได้วิ่งกลับมาเมื่อฉันคิดว่าคุณจะเลิก

[Pre-Chorus]
You took my air out of your lungs
So you could breathe with another one

คุณเอาอากาศของฉันออกจากปอดของคุณ
เพราะงั้นคุณถึงสามารถหายใจได้ด้วยอีกคนหนึ่ง

[Chorus]
Oh tell me, why her, not me?
What did I do for you to wreck it all?
Oh Lord, it’s not my fault
Why her, not me?
Why did you have to build the walls so high?
Oh no, I’m not done climbing

บอกฉันว่าทำไมถึงเป็นเธอ ไม่ใช่ฉันล่ะ?
ฉันทำอะไรให้คุณเพื่อทำลายมันทั้งหมด?
โอ้พระเจ้า ไม่ใช่ความผิดของฉัน
ทำไมถึงเป็นเธอ ไม่ใช่ฉันล่ะ?
ทำไมคุณถึงต้องสร้างกำแพงสูงขนาดนั้น?
ไม่ ฉันยังปีนขึ้นไปไม่สำเร็จ

[Verse 2]
She heard about me, and all your history
I’m not tryna burn myself but I can let it go
Piece by piece uncovering dishonesty
Never been truth in anything I’ve ever known

เธอได้ยินเกี่ยวกับฉันและอดีตของคุณทั้งหมด
ฉันไม่พยายามที่จะเผาตัวเอง แต่ฉันสามารถปล่อยมันไปได้
ความไม่ซื่อสัตย์ถูกเปิดเผยออกมาทีละนิด
ไม่เคยมีความจริงเลยในทุกสิ่งที่ฉันเคยรับรู้มา

[Pre-Chorus]
Finding out I’m not the only one
Took the air right out my lungs

พบว่าฉันไม่ใช่คนเดียวที่
เอาอากาศออกจากปอดของฉัน

[Chorus]
Oh tell me, why her, not me?
What did I do for you to wreck it all?
Oh Lord, it’s not my fault
Why her, not me?
Why did you have to build the walls so high?
Oh no, I’m not done climbing

บอกฉันว่าทำไมถึงเป็นเธอ ไม่ใช่ฉันล่ะ?
ฉันทำอะไรให้คุณเพื่อทำลายมันทั้งหมด?
โอ้พระเจ้า ไม่ใช่ความผิดของฉัน
ทำไมถึงเป็นเธอ ไม่ใช่ฉันล่ะ?
ทำไมคุณถึงต้องสร้างกำแพงสูงขนาดนั้น?
ไม่ ฉันยังปีนขึ้นไปไม่สำเร็จ

[Post-Chorus]
Tell me, why her?
You gave her unconditional love
Tell me, why her?
But I’m still climbing
Tell me, why her?
You gave me conditional love
Tell me, why her?
I won’t stop fighting

บอกฉันสิว่าทำไมต้องเป็นเธอ?
คุณให้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขกับเธอ
บอกฉันสิว่าทำไมต้องเป็นเธอ?
แต่ฉันยังปีนกำแพงอยู่
บอกฉันสิว่าทำไมต้องเป็นเธอ?
คุณให้ความรักที่มีเงื่อนไขกับฉัน
บอกฉันสิว่าทำไมต้องเป็นเธอ?
ฉันจะไม่หยุดการต่อสู้

[Bridge]
No, no, no
I won’t lay low, low, low
You gave my soul, soul, soul
I’m not giving in, no
No, no, no
I won’t lay low, low, low
I’ve done no wrong, wrong, wrong
I’m not giving in, no

ไม่ ไม่ ไม่
ฉันจะไม่พ่ายแพ้
คุณมอบจิตวิญญาณของฉัน
ฉันไม่ยอมแพ้
ไม่ ไม่ ไม่
ฉันจะไม่พ่ายแพ้
ฉันไม่ได้ทำผิด
ฉันไม่ยอมแพ้

[Chorus]
Why her, not me?
What did I do for you to wreck it all?
Oh Lord, it’s not my fault
Why her, not me?
Why did you have to build the walls so high?
Oh no, I’m not done climbing

บอกฉันว่าทำไมถึงเป็นเธอ ไม่ใช่ฉันล่ะ?
ฉันทำอะไรให้คุณเพื่อทำลายมันทั้งหมด?
โอ้พระเจ้า ไม่ใช่ความผิดของฉัน
ทำไมถึงเป็นเธอ ไม่ใช่ฉันล่ะ?
ทำไมคุณถึงต้องสร้างกำแพงสูงขนาดนั้น?
ไม่ ฉันยังปีนขึ้นไปไม่สำเร็จ

[Post-Chorus]
Tell me, why her?
You gave her unconditional love
Tell me, why her?
But I’m still climbing
Tell me, why her?
You gave me conditional love
Tell me, why her?
I won’t stop fighting

บอกฉันสิว่าทำไมต้องเป็นเธอ?
คุณให้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขกับเธอ
บอกฉันสิว่าทำไมต้องเป็นเธอ?
แต่ฉันยังปีนกำแพงอยู่
บอกฉันสิว่าทำไมต้องเป็นเธอ?
คุณให้ความรักที่มีเงื่อนไขกับฉัน
บอกฉันสิว่าทำไมต้องเป็นเธอ?
ฉันจะไม่หยุดการต่อสู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *