แปลเพลง : CXLOE – Show You

เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Show You ของ CXLOE ซึ่งเธอเป็นศิลปินและนักแต่งเพลงที่มีประสบการณ์มากมาย ผลงานเพลงส่วนใหญ่จะเป็นแนว alternative และอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้ความรู้สึกเป็นเพลงป๊อป โดยเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2018

[Verse 1]
I saw in you
A light that read ‘go’, uh huh
So I followed you
But your body read no, so stop
Am I being clear?
I could show you if you want
‘Cause I want what you got

ฉันเห็นในตัวคุณ
แสงที่บอกว่า ‘ไป’,
ดังนั้น ฉันจึงตามคุณไป
แต่ร่างกายของคุณบอกว่า ไม่ งั้นก็หยุดเถอะ
ฉันชัดเจนหรือเปล่า?
ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นได้นะถ้าคุณต้องการ
เพราะฉันต้องการสิ่งที่คุณมี

[Pre-Chorus]
Don’t be polite, on your side
Not making moves
Say you can’t tell my vibe but I’m holding on tight
Come over tonight, what would you do?
Can’t read my vibe, are you gonna make your move?
I can show you, if you like

อย่าทำตัวสุภาพ ในด้านนั้นของคุณ
ไม่เคลื่อนไหวใดๆ
บอกว่าคุณไม่สามารถบอกอารมณ์ความรู้สึกของฉัน แต่ฉันยึดไว้แน่น
มาหาคืนนี้ คุณจะทำอะไร?
ไม่สามารถบอกอารมณ์ความรู้สึกของฉัน แล้วคุณจะเคลื่อนไหวหรือเปล่า?
ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นได้ถ้าคุณต้องการ

[Chorus]
If you want it, baby, I can show you
Let me explain as I’m taking it off
If you want it, I can get to know ya
If you want it, baby, I can show ya
If you want it, baby, I could show ya
Let me explain as I’m taking it off
Let me explain how I feel about us
If you want it, baby, I could show ya
I could show ya

ถ้าคุณต้องการมัน ที่รัก ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นได้
ให้ฉันอธิบายขณะที่ฉันถอดมันออก
ถ้าคุณต้องการมัน ฉันสามารถรู้จักคุณได้
ถ้าคุณต้องการมัน ที่รัก ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นได้
ถ้าคุณต้องการมัน ที่รัก ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นได้
ให้ฉันอธิบายขณะที่ฉันถอดมันออก
ให้ฉันอธิบายว่าฉันรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรา
ถ้าคุณต้องการมัน ที่รัก ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นได้
ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นได้

[Verse 2]
Try talk it through
To make myself clear, uh huh
But these words don’t do
What I think of in the dark
Kick me into gear
I can show you if you want
‘Cause I want what you got

ลองพูดคุยกันเถอะ
เพื่อทำให้ตัวเองชัดเจน
แต่คำเหล่านี้ไม่ได้แสดง
สิ่งที่ฉันคิดในที่มืด
ทำสิ่งที่เหมาะสม
ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นถ้าคุณต้องการ
เพราะฉันต้องการสิ่งที่คุณมี

[Pre-Chorus]
Don’t be polite, on your side
Not making moves
Say you can’t tell my vibe but I’m holding on tight
Come over tonight, what would you do?
Can’t read my vibe, are you gonna make your move?
I can show you, if you like

อย่าทำตัวสุภาพ ในด้านนั้นของคุณ
ไม่เคลื่อนไหวใดๆ
บอกว่าคุณไม่สามารถบอกอารมณ์ความรู้สึกของฉัน แต่ฉันยึดไว้แน่น
มาหาคืนนี้ คุณจะทำอะไร?
ไม่สามารถบอกอารมณ์ความรู้สึกของฉัน แล้วคุณจะเคลื่อนไหวหรือเปล่า?
ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นได้ถ้าคุณต้องการ

[Chorus]
If you want it, baby, I could show ya
Let me explain as I’m taking it off
If you want it, I could get to know ya
With my hands I can paint it on ya
If you want it, baby, I could show ya
Let me explain how I feel about us
In my brain, I’m not making it up
If you want it, baby, I could show ya

ถ้าคุณต้องการมัน ที่รัก ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นได้
ให้ฉันอธิบายขณะที่ฉันถอดมันออก
ถ้าคุณต้องการมัน ฉันสามารถรู้จักคุณได้
ด้วยมือของฉันฉันสามารถวาดมันได้
ถ้าคุณต้องการมัน ที่รัก ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นได้
ให้ฉันอธิบายว่าฉันรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรา
ในสมองของฉัน ฉันไม่ได้สร้างมันขึ้นมา
ถ้าคุณต้องการมัน ที่รัก ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นได้

If you want it, baby, I could show ya
Let me explain as I’m taking it off
Let me explain how I feel about us
If you want it, baby, I could show ya
If you want it, baby, I could show ya
Let me explain as I’m taking it off
Let me explain how I feel about us
If you want it, baby, I could show ya
I could show ya

ถ้าคุณต้องการมัน ที่รัก ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นได้
ให้ฉันอธิบายขณะที่ฉันถอดมันออก
ให้ฉันอธิบายว่าฉันรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรา
ถ้าคุณต้องการมัน ที่รัก ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นได้
ถ้าคุณต้องการมัน ที่รัก ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นได้
ให้ฉันอธิบายขณะที่ฉันถอดมันออก
ให้ฉันอธิบายว่าฉันรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรา
ถ้าคุณต้องการมัน ที่รัก ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นได้
ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นได้

[Bridge]
Don’t be polite, on your side
Not making moves
Say you can’t tell my vibe but I’m holding on tight
Come over tonight, what would you do?
Can’t read my vibe, are you gonna make your move?
I can show you, if you like

อย่าทำตัวสุภาพ ในด้านนั้นของคุณ
ไม่เคลื่อนไหวใดๆ
บอกว่าคุณไม่สามารถบอกอารมณ์ความรู้สึกของฉัน แต่ฉันยึดไว้แน่น
มาหาคืนนี้ คุณจะทำอะไร?
ไม่สามารถบอกอารมณ์ความรู้สึกของฉัน แล้วคุณจะเคลื่อนไหวหรือเปล่า?
ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นได้ถ้าคุณต้องการ

[Chorus]
If you want it, baby, I could show ya
Let me explain as I’m taking it off
Let me explain how I feel about us
If you want it, baby, I could show ya
If you want it, baby, I could show ya
Let me explain as I’m taking it off
Let me explain how I feel about us
If you want it, baby, I could show ya
I could show ya

ถ้าคุณต้องการมัน ที่รัก ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นได้
ให้ฉันอธิบายขณะที่ฉันถอดมันออก
ให้ฉันอธิบายว่าฉันรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรา
ถ้าคุณต้องการมัน ที่รัก ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นได้
ถ้าคุณต้องการมัน ที่รัก ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นได้
ให้ฉันอธิบายขณะที่ฉันถอดมันออก
ให้ฉันอธิบายว่าฉันรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรา
ถ้าคุณต้องการมัน ที่รัก ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นได้
ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *