แปลเพลง : ZAYN – Too Much ft. Timbaland

Produced by Federico Vindver, Chris Godbey, Angel López & Timbaland
Genre: Pop
Release Date August 2, 2018

เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Too Much ของนักร้องหนุ่ม Zayn Malik หรือ ZAYN เพลงนี้เขายังได้ร่วมงานกับ Timbaland อีกด้วย

[Verse 1: ZAYN]
I think we met and the time flies
I took your digits a while back
I think we fucked in the flashback
Won’t leave my mind, kinda sidetracked
Felt good but now I feel bad
I think I know I can’t take it back
No, there’s nothin’ I can say

ฉันคิดว่าเราได้พบและเวลาผ่านไปเร็ว
ฉันคิดถึงคุณขณะที่กลับไป
ฉันคิดว่าเราจมอยู่ภาพความหลัง
จะไม่ปล่อยให้ความคิดของฉัน ออกไปนอกประเด็น
รู้สึกดีนะ แต่ตอนนี้รู้สึกแย่เช่นกัน
ฉันคิดว่าฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถย้อนกลับมาได้
ไม่ ไม่มีอะไรเลยที่ฉันสามารถพูดได้

[Pre-Chorus: Timbaland]
Must be an addiction
I wanted it all, didn’t expect it to fall
Must be an affliction
I wanted to call, but I didn’t call
Now it’s keepin’ me up night and day
Keepin’ me up night and day
Must be an addiction
Now there’s nothin’ I can say but

ต้องเป็นยาเสพติด
ฉันต้องการมันทั้งหมด ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะลดลง
ต้องเป็นความทุกข์
ฉันต้องการโทรหา แต่ฉันไม่ได้โทรหรอก
ตอนนี้มันทำให้ฉันตื่นทั้งกลางวันและกลางคืน
ตื่นทั้งกลางวันและกลางคืน
ต้องเป็นยาเสพติด
ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยที่ฉันสามารถพูดได้ แต่

[Chorus: ZAYN & Timbaland]
I guess I want too much (too much)
I just want love and lust
You just can’t love enough
That’s why I need a touch
That’s why I need a touch
That’s why I need a touch
That’s why I need a touch
That’s why I need a touch

ฉันคิดว่าฉันต้องการมากเกินไป (มากเกินไป)
ฉันแค่ต้องการความรักและความเสน่หา
คุณไม่สามารถรักได้มากพอ
นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันอยากจะสัมผัส
นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันอยากจะสัมผัส
นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันอยากจะสัมผัส
นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันอยากจะสัมผัส
นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันอยากจะสัมผัส

[Verse 2: ZAYN]
I never meant to, but I did though
I gotta keep it on the d-low
Then again, what the fuck do I know
You’re always on my mind so
Felt good but now I feel bad
I think I know I can’t take it back
No, there’s nothin’ I can say

ฉันไม่เคยตั้งใจ แต่ฉันก็ทำไปแล้ว
ฉันต้องเก็บมันไว้
แล้วก็อีกครั้ง ฉันรู้อะไรบ้างไหม
คุณอยู่ในใจฉันเสมอ ดังนั้น
รู้สึกดีนะ แต่ตอนนี้รู้สึกแย่ด้วย
ฉันคิดว่าฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถย้อนกลับมาได้
ไม่ ไม่มีอะไรเลยที่ฉันสามารถพูดได้

[Pre-Chorus: Timbaland]
Must be an addiction
I wanted it all, didn’t expect it to fall
Must be an affliction
I wanted to call, but I didn’t call
Now it’s keepin’ me up night and day
Keepin’ me up night and day
Must be an addiction
Now there’s nothin’ I can say but

ต้องเป็นยาเสพติด
ฉันต้องการมันทั้งหมด ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะลดลง
ต้องเป็นความทุกข์
ฉันต้องการโทรหา แต่ฉันไม่ได้โทรหรอก
ตอนนี้มันทำให้ฉันตื่นทั้งกลางวันและกลางคืน
ตื่นทั้งกลางวันและกลางคืน
ต้องเป็นยาเสพติด
ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยที่ฉันสามารถพูดได้ แต่

[Chorus: ZAYN & Timbaland]
I guess I want too much (too much)
I just want love and lust
You just can’t love enough
That’s why I need a touch
That’s why I need a touch
That’s why I need a touch
That’s why I need a touch
That’s why I need a touch

ฉันคิดว่าฉันต้องการมากเกินไป (มากเกินไป)
ฉันแค่ต้องการความรักและความเสน่หา
คุณไม่สามารถรักได้มากพอ
นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันอยากจะสัมผัส
นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันอยากจะสัมผัส
นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันอยากจะสัมผัส
นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันอยากจะสัมผัส
นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันอยากจะสัมผัส

[Bridge: ZAYN]
When the room becomes a game we play
White lines they seem to turn to snakes
I guess I’ll turn you ‘way
Say white lies to your face
You know I know my place

เมื่อห้องกลายเป็นเกมที่เราเล่น
เส้นสีขาวดูเหมือนจะกลายเป็นงู
ฉันเดาว่าฉันจะหันไปทางคุณ
พูดคำโกหกสีขาวต่อหน้าคุณ
คุณก็รู้ว่าฉันว่าฉันควรอยู่ตรงไหน

Nothin’ I can say
Nothin’ I can say
Nothin’ I can say

ไม่มีอะไรเลยที่ฉันสามารถพูดได้
ไม่มีอะไรเลยที่ฉันสามารถพูดได้
ไม่มีอะไรเลยที่ฉันสามารถพูดได้

[Chorus: ZAYN & Timbaland]
I guess I want too much (too much)
I just want love and lust
You just can’t love enough
That’s why I need a touch
That’s why I need a touch
That’s why I need a touch
That’s why I need a touch
That’s why I need a touch

ฉันคิดว่าฉันต้องการมากเกินไป (มากเกินไป)
ฉันแค่ต้องการความรักและความเสน่หา
คุณไม่สามารถรักได้มากพอ
นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันอยากจะสัมผัส
นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันอยากจะสัมผัส
นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันอยากจะสัมผัส
นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันอยากจะสัมผัส
นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันอยากจะสัมผัส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *