แปลเพลง : Mike Perry – Inside the Lines ft. Casso

Release Date October 21, 2016

เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Inside the Lines ของ Mike Perry ซึ่งได้ร่วมงานกับ Casso 

[Verse 1]
Worried sky
In need of something green to sleep at night
Aiming high
We’re living restless, but it’s you and I

ท้องฟ้าที่วุ่นวาย
ต้องการบางสิ่งบางอย่างที่มีสีเขียวเพื่อที่จะหลับไหลในเวลากลางคืน
คาดหวังสิ่งที่สูง
เรากำลังมีชีวิตอยู่อย่างไม่หยุดนิ่ง แต่เธอและฉัน

[Pre-Chorus]
Can see we are the shade, defining
True work of art is not a thing we change
Aiming high
We’re living restless, but it’s you and I

สามารถมองเห็นเป็นสีที่ถูกกำหนดไว้แล้ว
งานศิลปะที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้
คาดหวังสิ่งที่สูง
เรากำลังมีชีวิตอยู่อย่างไม่หยุดนิ่ง แต่เธอและฉัน

[Chorus]
Tried to keep our colours
Inside the lines, inside the lines
But it’s hard to draw emotions
In troubled minds, inside the lines

พยายามรักษาสีของเราไว้
ภายใต้ระดับนี้ ภายใต้ระดับนี้
แต่ยากมากที่จะวาดอารมณ์
ในจิตใจที่มีปัญหา ภายใต้ระดับนี้

[Verse 2]
Bold and brave
Compared to others, we just paint them grey, uh
Here to stay
Know that the two of us won’t fade away

ความกล้าหาญ
เมื่อเทียบกับคนอื่นๆแล้ว เราก็วาดสีเทาไว้
อยู่ที่นี่
รู้ว่าเราสองคนจะไม่จางหายไป

[Pre-Chorus]
Can see we are the shade, defining
True work of art is not a thing we change
Hard to hide
Illumine like the moon that pulls the tide

สามารถมองเห็นเป็นสี ถูกกำหนดไว้แล้ว
งานศิลปะที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้
ยากที่จะปกปิด
ส่องสว่างเหมือนดวงจันทร์ที่กำหนดกระแสน้ำ

[Chorus]
Tried to keep our colours
Inside the lines, inside the lines
But it’s hard to draw emotions
In troubled minds, inside the lines

พยายามรักษาสีของเราไว้
ภายใต้ระดับนี้ ภายใต้ระดับนี้
แต่ยากมากที่จะวาดอารมณ์
ในจิตใจที่มีปัญหา ภายใต้ระดับนี้

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *