แปลเพลง : Mike Perry – Inside the Lines ft. Casso

Release Date October 21, 2016

เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Inside the Lines ของ Mike Perry ซึ่งได้ร่วมงานกับ Casso 

[Verse 1]
Worried sky
In need of something green to sleep at night
Aiming high
We’re living restless, but it’s you and I

ท้องฟ้าที่วุ่นวาย
ต้องการบางสิ่งบางอย่างที่มีสีเขียวเพื่อที่จะหลับไหลในเวลากลางคืน
คาดหวังสิ่งที่สูง
เรากำลังมีชีวิตอยู่อย่างไม่หยุดนิ่ง แต่เธอและฉัน

[Pre-Chorus]
Can see we are the shade, defining
True work of art is not a thing we change
Aiming high
We’re living restless, but it’s you and I

สามารถมองเห็นเป็นสีที่ถูกกำหนดไว้แล้ว
งานศิลปะที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้
คาดหวังสิ่งที่สูง
เรากำลังมีชีวิตอยู่อย่างไม่หยุดนิ่ง แต่เธอและฉัน

[Chorus]
Tried to keep our colours
Inside the lines, inside the lines
But it’s hard to draw emotions
In troubled minds, inside the lines

พยายามรักษาสีของเราไว้
ภายใต้ระดับนี้ ภายใต้ระดับนี้
แต่ยากมากที่จะวาดอารมณ์
ในจิตใจที่มีปัญหา ภายใต้ระดับนี้

[Verse 2]
Bold and brave
Compared to others, we just paint them grey, uh
Here to stay
Know that the two of us won’t fade away

ความกล้าหาญ
เมื่อเทียบกับคนอื่นๆแล้ว เราก็วาดสีเทาไว้
อยู่ที่นี่
รู้ว่าเราสองคนจะไม่จางหายไป

[Pre-Chorus]
Can see we are the shade, defining
True work of art is not a thing we change
Hard to hide
Illumine like the moon that pulls the tide

สามารถมองเห็นเป็นสี ถูกกำหนดไว้แล้ว
งานศิลปะที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้
ยากที่จะปกปิด
ส่องสว่างเหมือนดวงจันทร์ที่กำหนดกระแสน้ำ

[Chorus]
Tried to keep our colours
Inside the lines, inside the lines
But it’s hard to draw emotions
In troubled minds, inside the lines

พยายามรักษาสีของเราไว้
ภายใต้ระดับนี้ ภายใต้ระดับนี้
แต่ยากมากที่จะวาดอารมณ์
ในจิตใจที่มีปัญหา ภายใต้ระดับนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *