แปลเพลง : Lukas Graham – You’re Not The Only One (Redemption Song)

เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทยเพลง You’re Not The Only One (Redemption Song) จากอัลบั้ม3 (The Purple Album) ของศิลปินอย่าง Lukas Graham เพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2018

[Verse 1]
Please give me a redemption song
I need one real bad
No one seems to write them now
That John and Bob are dead
All I know is
We need one right now
If life’s another game of chess
We lost a couple pieces
The ones who had a dream for us
The legends who would lead us
All I know is
We need them right now

โปรดส่งเพลง Redemption Song มาให้ฉัน
ฉันต้องการเพลงใดเพลงหนึ่งอย่างมาก
ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเขียนเพลงในตอนนี้
ว่า Bob Marley และ John Lennon ตายแล้ว
ทั้งหมดที่ฉันรู้ก็คือ
ในตอนนี้เราต้องการอย่างหนึ่ง
ถ้าชีวิตเหมือนเกมหมากรุก
เราสูญเสียสองสามตัว
คนที่มีความฝันสำหรับเรา
ตำนานที่จะนำพาเราไป
ทั้งหมดที่ฉันรู้ก็คือ
เราต้องการพวกเขาตอนนี้

[Chorus]
The darkness makes it hard to see the light
But the time is always right to do what’s right
If you only knew
I’m just as scared as you
You’re not the only one

ความมืดทำให้ไม่ค่อยเห็นแสง
แต่เวลามักจะมีเวลาที่เหมาะสมที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอไป
ถ้าคุณรู้เท่านั้น
ฉันก็กลัวเหมือนคุณ
ไม่ใช่แค่คุณคนเดียว

[Verse 2]
Is it ignorant to say that war is
Just no longer needed?
And childish to think that love
Gives life a higher meaning?
All I know is
We need love right now
The people we have given trust
End up corrupt and rotten
They start with great ideals
But on the way that’s all forgotten
All I know is
We need hope right now

มันเป็นการเพิกเฉยเหรอที่จะพูดว่าสงครามนั้นเป็น
สิ่งที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป?
และทำตัวราวกับว่าเป็นเด็กที่จะคิดเกี่ยวกับความรักนั้น
ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น?
ทั้งหมดที่ฉันรู้ก็คือ
เราต้องการความรักในตอนนี้
คนที่เราให้ความไว้วางใจ
จบลงที่การทุจริตและทำเรื่องเลวร้าย
พวกเขาเริ่มต้นด้วยอุดมคติที่ดี
แต่ระหว่างทางก็ลืมไปหมด
ทั้งหมดที่ฉันรู้ก็คือ
เราต้องการความหวังในตอนนี้

[Chorus]
The darkness makes it hard to see the light
But the time is always right to do what’s right
If you only knew
I’m just as scared as you
You’re not the only one

ความมืดทำให้ไม่ค่อยเห็นแสง
แต่เวลามักจะมีเวลาที่เหมาะสมที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอไป
ถ้าคุณรู้เท่านั้น
ฉันก็กลัวเหมือนคุณ
ไม่ใช่แค่คุณคนเดียว

[Bridge]
You’re not the only one who’s had enough
Give me your hand so we can stand up
You’re not the only one done waiting for changes to come
You’re not the only one done waiting

คุณไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกพอแล้ว
ส่งมือของคุณมาเพื่อให้เราสามารถยืนขึ้นได้
คุณไม่ใช่คนเดียวที่รอการเปลี่ยนแปลงที่จะมา
คุณไม่ใช่คนเดียวที่รอ

[Chorus]
The darkness makes it hard to see the light
(Give me your hand so we can stand up)
But the time is always right to do what’s right
(You’re not the only one done waiting)
If you only knew
(For changes)
I’m just as scared as you
(To come)
You’re not the only one

ความมืดทำให้ไม่ค่อยเห็นแสง
(ส่งมือของคุณมาเพื่อให้เราสามารถยืนขึ้นได้)
แต่เวลามักจะมีเวลาที่เหมาะสมที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอไป
(คุณไม่ใช่คนเดียวที่รอ)
ถ้าคุณรู้เท่านั้น
(สำหรับการเปลี่ยนแปลง)
ฉันก็กลัวเหมือนคุณ
(ที่จะมา)
ไม่ใช่แค่คุณคนเดียว

[Outro]
Please give me a redemption song
I need one real bad
No one seems to write them now
That John and Bob are dead
All I know is
We need one right now

โปรดส่งเพลง Redemption Song มาให้ฉัน
ฉันต้องการเพลงใดเพลงหนึ่งอย่างมาก
ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเขียนเพลงในตอนนี้
ว่า Bob Marley และ John Lennon ตายแล้ว
ทั้งหมดที่ฉันรู้ก็คือ
ในตอนนี้เราต้องการอย่างหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *