แปลเพลง : Maggie Rogers – Light On

เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทยเพลง Light On ของ Maggie Rogers ในอัลบั้ม Heard It in a Past Life เพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2018

[Verse 1]
Would you believe me now if I told you I got caught up in a wave?
Almost gave it away
Would you hear me out if I told you I was terrified for days?
Thought I was gonna break

คุณจะเชื่อฉันไหมในตอนนี้ถ้าฉันบอกคุณว่าฉันติดอยู่ท่ามกลางคลื่นที่ถาโถม?
เกือบจะหลุดลอยไป
คุณจะได้ยินฉันไหมถ้าฉันบอกคุณว่าฉันรู้สึกหวาดกลัวมาหลายวันแล้ว?
คิดว่าฉันกำลังจะแตกสลาย

[Pre-Chorus]
Oh, I couldn’t stop it
Tried to slow it all down
Crying in the bathroom
Had to figure it out
With everyone around me saying
“You must be so happy now”

ฉันไม่สามารถหยุดมันได้
พยายามที่จะชะลอทุกอย่างลง
ร้องไห้ในห้องน้ำ
ต้องคิดหาทางออก
ขณะที่ทุกคนรอบข้างพูดว่า
“คุณต้องมีความสุขมากในตอนนี้”

[Chorus]
Oh, if you keep reaching out
Then I’ll keep coming back
And if you’re gone for good
Then I’m okay with that
If you leave the light on
Then I’ll leave the light on (Light on, light on, light on)
And I am finding out
There’s just no other way
That I’m still dancing at the end of the day
If you leave the light on
Then I’ll leave the light on (Light on, light on, light on)

ถ้าคุณติดต่อมา
แล้วฉันจะกลับมาอีก
และถ้าคุณจากไปตลอดกาล
ฉันก็โอเคกับที่เป็นแบบนั้น
ถ้าคุณเปิดไฟทิ้งไว้
งั้น ฉันก็จะเปิดไฟทิ้งไว้ (เปิดไฟ เปิดไฟ เปิดไฟ)
และฉันกำลังค้นพบ
ไม่มีทางอื่นใด
ในท้ายที่สุดแล้ว ฉันยังคงเต้นอยู่
ถ้าคุณเปิดไฟทิ้งไว้
งั้น ฉันก็จะเปิดไฟทิ้งไว้ (เปิดไฟ เปิดไฟ เปิดไฟ)

[Verse 2]
And do you believe me now that I always had the best intentions, babe?
Always wanted to stay
Can you feel me now that I’m vulnerable in oh-so many ways?
Oh, and I’ll never change

และคุณเชื่อฉันไหมว่าในตอนนี้ฉันมีความตั้งใจที่ดีที่สุด ที่รัก?
อยากจะอยู่ตรงนี้เสมอ
คุณรู้สึกไหมว่าฉันอ่อนแอในหลายๆแบบ?
และฉันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

[Pre-Chorus]
Oh, I couldn’t stop it
Tried to figure it out
But everything kept moving
And the noise got too loud
With everyone around me saying
“You should be so happy now”

ฉันไม่สามารถหยุดได้
พยายามที่จะหาทางออก
แต่ทุกอย่างยังคงเคลื่อนไหว
และเสียงก็ดังเกินไป
ในขณะเดียวกันทุกคนรอบข้างก็พูดว่า
“คุณควรจะมีความสุขมากในตอนนี้”

[Chorus]
Oh, if you keep reaching out
Then I’ll keep coming back
And if you’re gone for good
Then I’m okay with that
If you leave the light on (Light on, light on, light on)
Then I’ll leave the light on
And I am finding out
There’s just no other way
That I’m still dancing at the end of the day
If you leave the light on
Then I’ll leave the light on (Light on, light on, light on)

ถ้าคุณติดต่อมา
แล้วฉันจะกลับมาอีก
และถ้าคุณจากไปตลอดกาล
ฉันก็โอเคกับที่เป็นแบบนั้น
ถ้าคุณเปิดไฟทิ้งไว้
งั้น ฉันก็จะเปิดไฟทิ้งไว้ (เปิดไฟ เปิดไฟ เปิดไฟ)
และฉันกำลังค้นพบ
ไม่มีทางอื่นใด
ในท้ายที่สุดแล้ว ฉันยังคงเต้นอยู่
ถ้าคุณเปิดไฟทิ้งไว้
งั้น ฉันก็จะเปิดไฟทิ้งไว้ (เปิดไฟ เปิดไฟ เปิดไฟ)

[Bridge]
Oh, leave the light on
Oh, would you leave the light on?

เปิดไฟทิ้งไว้
คุณจะเปิดไฟทิ้งไว้ไหม

[Chorus]
If you keep reaching out
Then I’ll keep coming back
But if you’re gone for good
Then I’m okay with that
If you leave the light on
Then I’ll leave the light on (Light on, light on, light on)
And I am finding out
There’s just no other way
That I’m still dancing at the end of the day
If you leave the light on
Then I’ll leave the light on (Light on, light on, light on)

ถ้าคุณติดต่อมา
แล้วฉันจะกลับมาอีก
และถ้าคุณจากไปตลอดกาล
ฉันก็โอเคกับที่เป็นแบบนั้น
ถ้าคุณเปิดไฟทิ้งไว้
งั้น ฉันก็จะเปิดไฟทิ้งไว้ (เปิดไฟ เปิดไฟ เปิดไฟ)
และฉันกำลังค้นพบ
ไม่มีทางอื่นใด
ในท้ายที่สุดแล้ว ฉันยังคงเต้นอยู่
ถ้าคุณเปิดไฟทิ้งไว้
งั้น ฉันก็จะเปิดไฟทิ้งไว้ (เปิดไฟ เปิดไฟ เปิดไฟ)

[Outro]
Oh, if you leave the light on
Then I’ll leave the light on
Oh, if you leave the light on
Mmh

ถ้าคุณเปิดไฟทิ้งไว้
งั้น ฉันก็จะเปิดไฟทิ้งไว้
ถ้าคุณเปิดไฟทิ้งไว้
งั้น ฉันก็จะเปิดไฟทิ้งไว้

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *