แปลเพลง : Imagine Dragons – Machine

เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Machine จากอัลบั้ม Origins ของวง Imagine Dragons เพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2018

[Verse 1]
All my life been sittin’ at the table
Watchin’ them kids, they’re living in a fable
Looks, luck, money and never left a’wishin’
But now it’s ’bout time to raise up and petition
All my life been sittin’ at the table
Watching them kids, they’re living in a fable
Looks, luck, money and never left a’wishin’
Now it’s ’bout time to stand up and petition

ตลอดชีวิตของฉันนั่งอยู่ที่โต๊ะ
เฝ้าดูพวกเด็กๆ พวกเขากำลังอยู่ในโลกของนิทาน
ดูสิ โชคลาภ เงินทอง จะเป็นสิ่งที่ทุกคนขอพร
แต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะยกขึ้นและยื่นคำร้อง
ตลอดชีวิตของฉันนั่งอยู่ที่โต๊ะ
เฝ้าดูพวกเด็กๆ พวกเขากำลังอยู่ในโลกของนิทาน
ดูสิ โชคลาภ เงินทอง จะเป็นสิ่งที่ทุกคนขอพร
แต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะยกขึ้นและยื่นคำร้อง

[Chorus]
‘Cause I’ve been wondering
When you gonna see I’m not for sale
I’ve been questioning
When you gonna see I’m not a part of your machine
Not a part of your machine

เพราะฉันสงสัย
ว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะเห็นว่าฉันไม่ใช่สำหรับการขาย
ฉันยังคงมีคำถาม
ว่าเมื่อไหร่ที่คุณเห็นว่าฉันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครื่องจักรของคุณ
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครื่องจักรของคุณ

[Verse 2]
I’m not scared of what you’re gonna tell me
And I’m not scared of the beast in the belly
Fill my cup with endless ambition
And paint this town with my very own vision
I’m not scared of what you’re gonna tell me
And I’m not scared of the beast in the belly
Fill my cup with endless ambition
And paint this town with my very own vision

ฉันไม่กลัวสิ่งที่คุณจะบอกฉัน
และฉันไม่กลัวสัตว์ร้ายในท้อง
เติมถ้วยของฉันด้วยความปรารถนาที่ไม่มีวันสิ้นสุด
และวาดเมืองนี้ด้วยวิสัยทัศน์ของตัวเอง
ฉันไม่กลัวสิ่งที่คุณจะบอกฉัน
และฉันไม่กลัวสัตว์ร้ายในท้อง
เติมถ้วยของฉันด้วยความปรารถนาที่ไม่มีวันสิ้นสุด
และวาดเมืองนี้ด้วยวิสัยทัศน์ของตัวเอง

[Chorus]
‘Cause I’ve been wondering
When you gonna see I’m not for sale
I’ve been questioning
When you gonna see I’m not a part of your machine
Not a part of your machine
I am the machine

เพราะฉันสงสัย
ว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะเห็นว่าฉันไม่ใช่สำหรับการขาย
ฉันยังคงมีคำถาม
ว่าเมื่อไหร่ที่คุณเห็นว่าฉันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครื่องจักรของคุณ
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครื่องจักรของคุณ
ฉันเป็นเครื่องจักร

[Guitar Solo]
I am the machine

ฉันเป็นเครื่องจักร

[Outro]
‘Cause I’ve been wondering
When you gonna see I’m not for sale
I’ve been questioning
When you gonna see I’m not a part of your machine
Not a part of your machine
‘Cause I’ve been wondering
When you gonna see I’m not for sale
I’ve been questioning
When you gonna see I’m not a part of your machine
Not a part of your machine
I am the machine

เพราะฉันสงสัย
ว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะเห็นว่าฉันไม่ใช่สำหรับการขาย
ฉันยังคงมีคำถาม
ว่าเมื่อไหร่ที่คุณเห็นว่าฉันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครื่องจักรของคุณ
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครื่องจักรของคุณ
เพราะฉันสงสัย
ว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะเห็นว่าฉันไม่ใช่สำหรับการขาย
ฉันยังคงมีคำถาม
ว่าเมื่อไหร่ที่คุณเห็นว่าฉันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครื่องจักรของคุณ
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครื่องจักรของคุณ
ฉันเป็นเครื่องจักร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *