แปลเพลง : James Arthur – At My Weakest

เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทยเพลง At My Weakest ของ James Arthur เพลงถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2018

[Intro]
It’s a long night and a big crowd
Under these lights looking ’round for you
Yeah, I’m steppin’ outside under moonlight
To get my head right, lookin’ out for you, yeah

มันเป็นคืนที่ยาวนานและมีคนกลุ่มใหญ่
ภายใต้แสงเหล่านี้มองไปรอบๆสำหรับคุณ
ใช่ ฉันก้าวออกไปข้างนอกภายใต้แสงจันทร์
เพื่อมองหาคุณ

[Pre-Chorus]
Could it be your eyes
Didn’t know that I’ve been
Waitin’, waitin’ for you
When you’re by my side, everything’s alright
Crazy, I’m crazy for you

มันสามารถเป็นตาของคุณก็ได้
ไม่รู้เลยว่าฉันเคย
รอคุณ
เมื่อคุณอยู่เคียงข้างฉัน ทุกอย่างก็ไม่เป็นไร
ฉันบ้า ฉันบ้าเกี่ยวกับคุณ

[Chorus]
Oh, here I go, down that road
Again and again the fool rushin’ in
But I can’t help when I feel some kind of way
Do you feel the same? ’cause
And I fall, I fall for you
You caught me at my weakest
And I’ll fall for you

ฉันเริ่มอีกแล้ว ไปตามทางเส้นนั้น
อีกครั้งและอีกครั้งที่คนโง่วิ่งเข้ามา
แต่ฉันไม่สามารถช่วยได้ในเมื่อฉันรู้สึกบางอย่าง
คุณรู้สึกเหมือนกันหรือไม่? เพราะ
ฉันตกหลุม ฉันตกหลุมรักคุณ
คุณรู้ในสิ่งที่อ่อนแอที่สุดของฉัน
และฉันจะตกหลุมรักคุณ

[Verse 1]
Nah, It’s a long night and a big crowd
Under these lights looking ’round for you
Mhmhmmhm
You, you give me hope right
Reason desire livin’ this life
Only now for you
Oh, for you

มันเป็นคืนที่ยาวนานและมีคนกลุ่มใหญ่
ภายใต้แสงเหล่านี้มองไปรอบๆสำหรับคุณ
Mhmhmmhm
คุณทำให้ฉันมีความหวัง
เหตุผลที่ต้องการใข้ชีวิตนี้
เฉพาะตอนนี้สำหรับคุณเท่านั้น
สำหรับคุณ

[Pre-Chorus]
When you’re by my side everything’s alright
I’m crazy, I’m crazy for you

เมื่อคุณอยู่เคียงข้างฉัน ทุกอย่างก็ไม่เป็นไร
ฉันบ้า ฉันบ้าเกี่ยวกับคุณ

[Chorus]
Oh, here I go down that road
Again and again the fool rushin’ in
But I can’t help when I feel some kind of way
Do you feel the same? ’cause
And I fall, I fall for you
You caught me at my weakest
I fall, I fall for you
You caught me at my weakest
I’ll fall for you

ฉันเริ่มอีกแล้ว ไปตามทางเส้นนั้น
อีกครั้งและอีกครั้งที่คนโง่วิ่งเข้ามา
แต่ฉันไม่สามารถช่วยได้ในเมื่อฉันรู้สึกบางอย่าง
คุณรู้สึกเหมือนกันหรือไม่? เพราะ
ฉันตกหลุม ฉันตกหลุมรักคุณ
คุณรู้ในสิ่งที่อ่อนแอที่สุดของฉัน
และฉันจะตกหลุมรักคุณ
ฉันตกหลุม ฉันตกหลุมรักคุณ
คุณรู้ในสิ่งที่อ่อนแอที่สุดของฉัน
ฉันจะตกหลุมรักคุณ

[Bridge]
Love you gonna-gonna hold on me (hold on me, hold on me)
Tell me what you gonna do to me (do to me, do to me)
Now you gonna got your hands on me (touchin’ me, tounchin’ me)
Oh tell me what you gonna do

ความรักของคุณจะโอบกอดฉันไว้ (กอดฉันไว้ กอดฉันไว้)
บอกฉันว่าคุณจะทำอะไรกับฉัน (ทำอะไรกับฉัน ทำอะไรกับฉัน)
ตอนนี้คุณจะจับมือฉันไว้ได้ (สัมผัสฉัน สัมผัสฉัน)
บอกฉันว่าคุณจะทำอะไร

[Refrain]
And here I go down that road
Again and again the fool rushin’ in
But I can’t help when I feel some kind of way
Do you feel the same?

และ ฉันเริ่มอีกแล้ว ไปตามทางเส้นนั้น
อีกครั้งและอีกครั้งที่คนโง่วิ่งเข้ามา
แต่ฉันไม่สามารถช่วยได้ในเมื่อฉันรู้สึกบางอย่าง
คุณรู้สึกเหมือนกันหรือไม่?

[Outro]
‘Cause I fall, I fall for you
You caught me at my weakest
Yeah, I fall, I fall for you
You caught me at my weakest
And I fall for you

เพราะฉันตกหลุม ฉันตกหลุมรักคุณ
คุณรู้ในสิ่งที่อ่อนแอที่สุดของฉัน
ฉันตกหลุม ฉันตกหลุมรักคุณ
คุณรู้ในสิ่งที่อ่อนแอที่สุดของฉัน
และฉันตกหลุมรักคุณ

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *