แปลเพลง : Robyn – Honey

แปลเพลงสากล เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Honey ของนักร้อง Robyn เพลงนี้ถูกปล่อยออกในตอนที่หกของ Season สุดท้ายของ Girls ตอน “Full Disclosure” โดยเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2018

[Intro]
No, you’re not gonna get what you need
Baby, I have what you want
Come get your honey
No, you’re not gonna get what you need
But baby, I have what you want
Come get your honey
I got your honey, baby

ไม่ คุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการ
ที่รัก ฉันมีสิ่งที่คุณต้องการ
มารับน้ำผึ้งของคุณไป
ไม่ คุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการ
แต่ที่รัก ฉันมีสิ่งที่คุณต้องการ
มารับน้ำผึ้งของคุณไป
ฉันมีน้ำผึ้งของคุณ ที่รัก

[Verse 1]
Every colour and every taste
Every breath that whispers your name
It’s like emeralds on the pavement
Every colour and every taste
Every breath that whispers your name
It’s like emeralds on the pavement
I got your honey, baby
At the heart of some kind of flower
Stuck in glitter, strands of saliva
Won’t you get me right where the hurt is?
At the heart of some kind of flower
Stuck in glitter, strands of saliva
Won’t you get me right where the hurt is?

ทุกๆสีสันและทุกๆรสชาติ
ทุกๆลมหายใจที่กระซิบชื่อของคุณ
มันเหมือนมรกตที่อยู่บนทางเท้า
ทุกๆสีสันและทุกๆรสชาติ
ทุกๆลมหายใจที่กระซิบชื่อของคุณ
มันเหมือนมรกตที่อยู่บนทางเท้า
ฉันมีน้ำผึ้งของคุณ ที่รัก
ที่ตรงกลางของดอกไม้บางชนิด
ติดอยู่ในความแวววาว, สายของน้ำลาย
คุณจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังได้ไหม?
ที่ตรงกลางของดอกไม้บางชนิด
ติดอยู่ในความแวววาว, สายของน้ำลาย
คุณจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังได้ไหม?

[Pre-Chorus]
And the waves come in and they’re golden
But down in the deep the honey is sweeter
(Ooh, it is sweeter, baby)
And the sun sets on the water
But down in the deep the current is stronger
Oh, yeah

และคลื่นเข้ามาและมันก็กลายเป็นสีทองอร่าม
แต่ลึกลงไปน้ำผึ้งจะหวานขึ้น
(มันหวานขึ้น, ที่รัก)
ดวงอาทิตย์ตกดินเงาสะท้อนกับสายน้ำ
แต่ลึกลงไปคลื่นนั้นแรงขึ้น

[Chorus]
No, you’re not gonna get what you need
But baby, I have what you want
Come get your honey
No, you’re not gonna get what you need (you need)
Baby, I have what you want (what you want)
Come get your honey
I got your honey, baby

ไม่ คุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการ
แต่ที่รัก ฉันมีสิ่งที่คุณต้องการ
มารับน้ำผึ้งของคุณ
ไม่ คุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการ (คุณต้องการ)
ฉันมีสิ่งที่คุณต้องการ(สิ่งที่คุณต้องการ)
มารับน้ำผึ้งของคุณ
ฉันมีน้ำผึ้งของคุณ ที่รัก

[Verse 2]
Can you open up to the pleasure?
Suck it up inside like a treasure
Let the brighter place be your passion
Can you open up to the pleasure?
Suck it up inside like a treasure
Let the brighter place be your passion
I got your honey, baby
Let go of your doubt, say yes
Let it soak up into the flesh
Never had this kind of nutrition
Let go of your doubts, say yes
Let it soak up into the flesh
Never had this kind of nutrition

คุณสามารถเปิดใจเพื่อความปรารถนาได้หรือไม่?
ดูดมันขึ้นมาราวกับเป็นสมบัติ
ให้สถานที่ที่สว่างสดใสเป็นความหลงใหลของคุณ
คุณสามารถเปิดใจเพื่อความปรารถนาได้หรือไม่?
ดูดมันขึ้นมาราวกับเป็นสมบัติ
ให้สถานที่ที่สว่างสดใสเป็นความหลงใหลของคุณ
ฉันมีน้ำผึ้งของคุณ ที่รัก
ปลดปล่อยความสงสัยของคุณไป บอกว่าใช่
ปล่อยให้มันซึมซับเข้าไปในเนื้อ
ไม่เคยมีโภชนาการแบบนี้
ปลดปล่อยความสงสัยของคุณไป บอกว่าใช่
ปล่อยให้มันซึมซับเข้าไปในเนื้อ
ไม่เคยมีโภชนาการแบบนี้

[Pre-Chorus]
And the waves come in and they’re golden
But down in the deep the honey is sweeter (sweeter, yeah, yeah)
And the sun sets on the water
But down in the deep the current is stronger (deep, baby)
Ooh, it’s stronger

และคลื่นเข้ามาและมันก็กลายเป็นสีทองอร่าม
แต่ลึกลงไปน้ำผึ้งจะหวานขึ้น
(หวานขึ้น)
ดวงอาทิตย์ตกดินเงาสะท้อนกับสายน้ำ
แต่ลึกลงไปคลื่นนั้นแรงขึ้น
(ลึก ที่รัก)
มันแข็งแรงขึ้น

[Chorus]
No, you’re not gonna get what you need
Baby, I have what you want
Come get your honey (I have what you want)
No, you’re not gonna get what you need (get what you need)
Baby, I have what you want (what you want)
Come get your honey, baby (I have what you want)
No, you’re not gonna get what you need (get what you need)
But I have what you want
And you know that I got it for you, baby
Baby, I have what you want
Ooh, come get your honey, baby
Baby, I have what you want
Come get it, baby

ไม่ คุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการ
แต่ที่รัก ฉันมีสิ่งที่คุณต้องการ
มารับน้ำผึ้งของคุณ (ฉันมีสิ่งที่คุณต้องการ)
ไม่ คุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการ (ได้สิ่งที่คุณต้องการ)
ที่รัก ฉันมีสิ่งที่คุณต้องการ (สิ่งที่คุณต้องการ)
มารับน้ำผึ้งของคุณ ที่รัก (ฉันมีสิ่งที่คุณต้องการ)
ไม่ คุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการ (ได้สิ่งที่คุณต้องการ)
แต่ฉันมีสิ่งที่คุณต้องการ
และคุณรู้ว่าฉันได้รับมันสำหรับคุณ ที่รัก
ที่รัก ฉันมีสิ่งที่คุณต้องการ
มารับน้ำผึ้งไป ที่รัก
ที่รัก ฉันมีสิ่งที่คุณต้องการ
มารับมันไป ที่รัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *