แปลเพลง : Mike Posner – Song About You

เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Song About You ของ Mike Posner เขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงสนุกสนาน เขาเจอกับความสูญเสียมาเยอะทั้งในเรื่องพ่อ เพื่อนและแฟนสาว เขาจึงเขียนเพลงนี้มาระบายความทุกข์ของเขาเอง โดยเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2018

[Chorus]
Put all your stuff in a box in my room
I don’t wanna write no song about you
But you show up in everything that I do
Ooh, ooh-ooh

ใส่ของทั้งหมดของคุณลงไปในกล่องที่อยู่ในห้องของฉัน
ฉันไม่อยากจะเขียนเพลงเกี่ยวกับคุณ
แต่คุณจะปรากฏมาในทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำ
Ooh, ooh-ooh

[Verse 1]
Since you’ve been gone, ain’t got nothin’ to do
I sleep until noon, I wake up and feel bad
I think I miss somethin’ I never had
Ooh, ooh-ooh

ตั้งแต่คุณจากไป ฉันก็ไม่มีอะไรทำ
ฉันนอนหลับจนถึงเที่ยงวัน ฉันตื่นขึ้นมาและรู้สึกไม่ดี
ฉันคิดว่าฉันคิดถึงอะไรบางอย่างที่ฉันไม่เคยมี
Ooh, ooh-ooh

[Refrain]
I just wanna unwind, unwind
Everything that makes me feel confined
Sometimes I hate sunshine
Sometimes I hate sunshine

ฉันแค่ต้องการผ่อนคลาย ผ่อนคลาย
จากทุกอย่างที่ทำให้ฉันรู้สึกกดดัน
บางครั้งฉันก็เกลียดแสงแดด
บางครั้งฉันก็เกลียดแสงแดด

[Chorus]
Put all your stuff in a box in my room
I don’t wanna write no song about you
But you show up in everything that I do
Ooh, ooh-ooh

ใส่ของทั้งหมดของคุณลงไปในกล่องที่อยู่ในห้องของฉัน
ฉันไม่อยากจะเขียนเพลงเกี่ยวกับคุณ
แต่คุณจะปรากฏมาในทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำ
Ooh, ooh-ooh

[Verse 2]
Now it’s a cold war, who will call first?
Try to be productive at work, I just can’t
I miss you a lot, but I ain’t comin’ back
Ooh, ooh-ooh

ตอนนี้มันเป็นเหมือนสงครามเย็น ใครจะโทรหาก่อน?
ฉันพยายามที่จะทำงานอย่างสร้างสรรค์ แต่ฉันไม่สามารถทำได้
ฉันคิดถึงคุณมาก แต่ฉันไม่กลับไป
Ooh, ooh-ooh

[Refrain]
I just wanna unwind, unwind
Everything that makes me feel confined
Sometimes I hate sunshine
Sometimes I hate sunshine

ฉันแค่ต้องการผ่อนคลาย ผ่อนคลาย
จากทุกอย่างที่ทำให้ฉันรู้สึกกดดัน
บางครั้งฉันก็เกลียดแสงแดด
บางครั้งฉันก็เกลียดแสงแดด

[Chorus]
Put all your stuff in a box in my room
I don’t wanna write no song about you
But you show up in everything that I do
Ooh, ooh-ooh

ใส่ของทั้งหมดของคุณลงไปในกล่องที่อยู่ในห้องของฉัน
ฉันไม่อยากจะเขียนเพลงเกี่ยวกับคุณ
แต่คุณจะปรากฏมาในทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำ
Ooh, ooh-ooh

[Bridge]
Yeah, yeah
All your love letters and a pair of Ray-Bans
I’m growin’ my beard, movin’ back in my van
Your side of the bed still smells like you though
And these memories of us, it’s brutal
You know, you know exactly how I feel
We broke up, but you be on my mind still
And the worst type of sadness you could have
Is when you miss somethin’ that doesn’t miss you back

ใช่ ใช่
จดหมายรักทั้งหมดของคุณและแว่นตาคู่นั้นของ Ray-Bans
หนวดเคราของฉันก็กำลังงอกขึ้น ฉันย้ายกลับไปอยู่ในรถตู้
บนเตียงด้านที่คุณเคยนอนยังคงมีกลิ่นเหมือนคุณอยู่ดี
และความทรงจำเหล่านี้ของเรา มันก็โหดร้าย
คุณรู้ คุณรู้ว่าฉันรู้สึกยังไง
เราเลิกกัน แต่คุณยังคงอยู่ในใจฉัน
และความเศร้าเสียใจที่มันแย่ที่สุด
คือ เมื่อคุณคิดถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คิดถึงคุณเหมือนกัน

[Chorus]
Put all your stuff in a box in my room
I don’t wanna write no song about you
But you show up in everything that I do
Ooh, ooh-ooh

ใส่ของทั้งหมดของคุณลงไปในกล่องที่อยู่ในห้องของฉัน
ฉันไม่อยากจะเขียนเพลงเกี่ยวกับคุณ
แต่คุณจะปรากฏมาในทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำ
Ooh, ooh-ooh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *