แปลเพลง : LSD – Audio ft. Sia, Diplo, Labrinth

เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Audio เพลงนี้เป็นซิงเกิ้ลที่สองจาก LSD ซึ่งเป็นโปรเจ็คพิเศษมาจากการรวมตัวของนักร้อง นักแต่งเพลงมากความสามารถทั้งสามคนอย่าง Sia, Diplo และ Labrinth โดยเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2018

[Verse 1: Sia & Labrinth]
We got a ride, we got the night
I got the bottle, you got the light
We got the stars (stars)
We got audio
We’re gonna fly, we’re getting high
You got the moon dust, I got the sky
We got the stars (stars)
We got audio

เรามีรถขับ เรามีเวลาทั้งคืน
ฉันมีขวด คุณมีแสงสว่าง
เรามีดวงดาว (ดวงดาว)
เรามีเสียง
เรากำลังจะบิน เรากำลังไปสูงขึ้น
คุณมีฝุ่นดวงจันทร์ ฉันมีท้องฟ้า
เรามีดวงดาว (ดวงดาว)
เรามีเสียง

[Chorus: Sia & Both]
Make the bomb bomb beat
I’ll give you melody
Make the bomb bomb beat
I’ll give you melody
Make the song so sweet
You gon’ come home with me, oh
Make the bomb bomb beat
I’ll give you melody
Make the bomb bomb beat
I’ll give you melody
Make the song so sweet
You gon’ come home with me, oh

ทำให้มีเสียงบู้ม บู้ม
ฉันจะเป็นทำนองให้คุณ
ทำให้มีเสียงบู้ม บู้ม
ฉันจะเป็นทำนองให้คุณ
ทำให้เพลงหวานชื่น
คุณจะกลับมาบ้านพร้อมกับฉัน
ทำให้มีเสียงบู้ม บู้ม
ฉันจะเป็นทำนองให้คุณ
ทำให้มีเสียงบู้ม บู้ม
ฉันจะเป็นทำนองให้คุณ
ทำให้เพลงหวานชื่น
คุณจะกลับมาบ้านพร้อมกับฉัน

[Hook: Diplo]
Ay, ay
Play that audio
Play that audio
That, that
Play that audio

เล่นเสียงนั้น
เล่นเสียงนั้น
นั่นแหละ นั่นแหละ
เล่นเสียงนั้น

[Verse 2: Labrinth & Sia]
You got the heart, we got the soul
Just when the world saying they got no hold
Here comes the love
We got audio (a-audio)
We flying high, Superhero
S on my chest, with my Marilyn Monroe
Feel like a star (star)
Cause we got audio
(Make it go!)

คุณมีหัวใจ เรามีจิตวิญญาณ
เมื่อโลกกล่าวว่าพวกเขาไม่มีอะไรที่จะยึดเหนี่ยว
นี่คือความรัก
เรามีเสียง (เสียง)
เราบินสูงอย่างกับ Superhero
อักษรตัว S บนหน้าอกของฉันกับ Marilyn Monroe ของฉัน
รู้สึกราวกับดวงดาว (ดวงดาว)
เพราะเราได้ยินเสียง
(ไปกันเถอะ!)

[Chorus: Sia & Both]
Make the bomb bomb beat
I’ll give you melody
Make the bomb bomb beat
I’ll give you melody
Make the song so sweet
You gon’ come home with me, oh
(Make it go!)
Make the bomb bomb beat
I’ll give you melody
Make the bomb bomb beat
I’ll give you melody
Make the song so sweet
You gon’ come home with me, oh

ทำให้มีเสียงบู้ม บู้ม
ฉันจะเป็นทำนองให้คุณ
ทำให้มีเสียงบู้ม บู้ม
ฉันจะเป็นทำนองให้คุณ
ทำให้เพลงหวานชื่น
คุณจะกลับมาบ้านพร้อมกับฉัน
(ไปกันเถอะ)
ทำให้มีเสียงบู้ม บู้ม
ฉันจะเป็นทำนองให้คุณ
ทำให้มีเสียงบู้ม บู้ม
ฉันจะเป็นทำนองให้คุณ
ทำให้เพลงหวานชื่น
คุณจะกลับมาบ้านพร้อมกับฉัน

[Hook: Diplo]
Ay, ay
Play that audio
That, that
Play that audio
That, that
Play that audio

เล่นเสียงนั้น
นั่นแหละ นั่นแหละ
เล่นเสียงนั้น
นั่นแหละ นั่นแหละ
เล่นเสียงนั้น

[Outro: Sia, Labrinth & Diplo]
We can’t live on without the rhythm (sayin, no, no)
We can’t live on without the rhythm (sayin, no, no)
We can’t live on without the rhythm (can’t live without, yeah)
We can’t live on without the rhythm (sayin’, no, no)
We can’t live on without the rhythm (play that audio)
We can’t live on without the rhythm (play that audio)
We can’t live on without the rhythm (play that, that) (can’t live without, yeah)
We can’t live on without the rhythm (that, that)
We can’t live on without the rhythm
We can’t live on without the rhythm

เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากจังหวะ (พูดว่า ไม่ ไม่)
เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากจังหวะ (พูดว่า ไม่ ไม่)
เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากจังหวะ (ไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจาก)
เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากจังหวะ (พูดว่า ไม่ ไม่)
เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากจังหวะ (เล่นเสียงนั้น)
เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากจังหวะ (เล่นเสียงนั้น)
เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากจังหวะ (เล่นแบบนั้น) (ไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจาก)
เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากจังหวะ (นั่นแหละ)
เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากจังหวะ
เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากจังหวะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *