แปลเพลง : Leyya – Wannabe

Produced by Anna Spanlang
Album Wannabe
Genre Alternative/Indie
Release Date July 19, 2018

เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Wannabe ของคู่ดนตรีชาวออสเตรียจาก Eferding ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนาอย่าง Leyya วงนี้ได้รับรางวัล Amadeus Austrian Music Awards โดยเนื้อเพลงพูดถึงปัญหาที่ทุกคนเกือบจะเป็นคือ อยากเป็นเหมือนคนอื่น

I want to have your friends
Need to work myself around that
With money I don’t have
Gonna get myself a new bed

ฉันต้องการมีเพื่อนของคุณ
ต้องทำให้ตัวเองอยู่รอบๆเพื่อนของคุณ
ด้วยเงินที่ฉันไม่มี
ฉันจะซื้อเตียงใหม่

Oh I think about in my head It goes on and on
I think about all the things I was doing wrong, eve
I think about all I say and I wanna own

ฉันคิดเรื่องนี้อยู่ในหัวของฉัน มันยังคงคิดต่อไปเรื่อยๆ
ฉันคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำผิดพลาดไป
ฉันคิดถึงทุกสิ่งที่ฉันพูดและฉันต้องการเป็นเจ้าของ

Oh I think about
How I wanna be like you
You wanna be like me

ฉันคิดถึง
ฉันอยากจะเป็นเหมือนคุณ
คุณอยากเป็นเหมือนฉัน

Me, You wanna be like me, me

ฉัน คุณต้องการเธอเหมือนฉัน ฉัน

You wanna be like
I wanna be like you
Wanna be like me
I wanna be like you
Want to

คุณอยากเป็นแบบ
ฉันอยากเป็นเหมือนคุณ
อยากเป็นเหมือนฉัน
ฉันอยากเป็นเหมือนคุณ
อยากที่จะ

You wanna be like
I wanna be like you wanna be like me
I wanna be like you
Want to
You wanna be like me

คุณอยากเป็นแบบ
ฉันอยากเป็นเหมือนคุณ อยากเป็นเหมือนฉัน
ฉันอยากเป็นเหมือนคุณ
อยากที่จะ
คุณอยากเป็นเหมือนฉัน

I need your confidence
Gonna built myself around that
With your friends, I don’t have
I believe it all could be set

ฉันอยากมีความมั่นใจเหมือนคุณ
ต้องทำให้ตัวเองอยู่รอบๆ
กับเพื่อนของคุณ ฉันไม่ได้มี
ฉันเชื่อว่าทุกอย่างสามารถตั้งค่าได้

Oh I think about in my head it goes on and on
I think about all the things I was doing wrong, eve, I think
About all I say and wanna own

ฉันคิดเรื่องนี้อยู่ในหัวของฉัน มันยังคงคิดต่อไปเรื่อยๆ
ฉันคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำผิดพลาดไป
ฉันคิดถึงทุกสิ่งที่ฉันพูดและฉันต้องการเป็นเจ้าของ

Oh I think about how I wanna be like you
You wanna be like me

ฉันคิดว่าฉันอยากจะเป็นเหมือนคุณ
คุณอยากเป็นเหมือนฉัน

Me, You wanna be like me, me

ฉัน คุณต้องการเธอเหมือนฉัน ฉัน

You wanna be like
I wanna be like you
Wanna be like me
I wanna be like you
Want to

คุณอยากเป็นแบบ
ฉันอยากเป็นเหมือนคุณ
อยากเป็นเหมือนฉัน
ฉันอยากเป็นเหมือนคุณ
อยากที่จะ

You wanna be like me
I wanna be like you wanna
Be like me, me
I wanna be like you
Want to
You wanna be like me

คุณอยากเป็นเหมือนฉัน
ฉันอยากเป็นเหมือนคุณ อยาก
เป็นเหมือนฉัน
ฉันอยากเป็นเหมือนคุณ
อยากที่จะ
คุณอยากเป็นเหมือนฉัน

I see myself get blind
You wanna be like me

ฉันเห็นตัวเองตาบอด
คุณอยากเป็นเหมือนฉัน

Leave my keys behind
You wanna be like me

ปล่อยกุญแจไว้ข้างหลัง
คุณอยากเป็นเหมือนฉัน

I will cut the wires
You wanna be like me

ฉันจะตัดสายไฟ
คุณอยากเป็นเหมือนฉัน

To face your face tonight
Hear you say you wanna be like me

เพื่อเผชิญหน้ากับคุณคืนนี้
ได้ยินคุณบอกว่าคุณอยากเป็นเหมือนฉัน

Me, you wanna be like me
I wanna be like you
Wanna be like me, me
I wanna be like you
Want to

ฉันอยากเป็นเหมือนฉัน
ฉันอยากเป็นเหมือนคุณ
อยากเป็นเหมือนฉัน ฉัน
ฉันอยากเป็นเหมือนคุณ
อยากที่จะ

You wanna be like me
I wanna be like you wanna
Be like me, me
I wanna be like you want to
You wanna be like me

คุณอยากเป็นเหมือนฉัน
ฉันอยากเป็นเหมือนคุณ อยาก
เป็นเหมือนฉัน
ฉันอยากเป็นเหมือนคุณ อยากที่จะ
คุณอยากเป็นเหมือนฉัน

I wanna be like you
Wanna be like me, me
I wanna be like you
Want to
You wanna be like me

ฉันอยากเป็นเหมือนคุณ
อยากเป็นเหมือนฉัน ฉัน
ฉันอยากเป็นเหมือนคุณ
อยากที่จะ
คุณอยากเป็นเหมือนฉัน

I wanna be like you
Wanna be like me, me
I wanna be like you
Want to
You wanna be like me

ฉันอยากเป็นเหมือนคุณ
อยากเป็นเหมือนฉัน ฉัน
ฉันอยากเป็นเหมือนคุณ
อยากที่จะ
คุณอยากเป็นเหมือนฉัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *