แปลเพลง : The Chainsmokers, Drew Love – Somebody

Produced by The Chainsmokers
Album Sick Boy – EP
Release Date April 20, 2018

เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Somebody โดย The Chainsmokers เพลงนี้ยังได้ร่วมงานกับ Drew Love เนื้อเพลงพูดถึงการต่อสู้และความสำคัญของการซื่อสัตย์กับตัวคุณเองในขณะที่คนอื่นๆรอบๆ ตัวคุณจะจดจ่ออยู่กับสิ่งของรอบตัว

[Chorus: Drew Love]
In the town full of fancy cars and
Crowded bars and supermodels
Looks exactly the way it did inside my head
When I dreamed about it
All the things I could live without
I need ’em now ’cause they’re all around me
Only thing that I can’t afford is to lose myself
Tryna be somebody, somebody

ในเมืองเต็มไปด้วยรถหรูหราและ
บาร์ที่สุดจะแออัดและเต็มไปด้วยนางแบบแถวหน้า
มันดูเหมือนว่านี่คือสิ่งที่อยู่ในความคิดของฉัน
เมื่อฉันฝันถึงมัน
ทุกสิ่งที่ฉันสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องมีก็ได้
แต่ฉันต้องการมันตอนนี้ เพราะทั้งหมดนี้อยู่รอบๆตัวฉัน
สิ่งเดียวที่ฉันไม่สามารถจะทำได้คือการที่สูญเสียตัวเอง
พยายามที่จะเป็นใครสักคน ใครสักคน

[Verse 1: Andrew Taggart]
You should’ve known better
Than to listen to your heart again
People change with the weather
(You know, just know what I like)
I don’t really like anybody
So don’t tell me I’m like anybody else
You put it back together
Don’t let it fall apart again
People change with the weather

คุณควรจะรู้ให้ดีกว่า
กว่าที่จะฟังหัวใจคุณอีกครั้ง
คนเเราก็เปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ
(คุณรู้ไหม แค่รู้ว่าฉันชอบอะไร)
ฉันไม่ชอบเหมือนใครคนอื่น
อย่าบอกฉันว่าฉันเหมือนคนอื่น
คุณเอามันกลับมาด้วยกัน
อย่าปล่อยให้มันแตกสลายอีกครั้ง
คนเเราก็เปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ

[Chorus: Drew Love]
In the town full of fancy cars and
Crowded bars and supermodels
Looks exactly the way it did inside my head
When I dreamed about it
All the things I could live without
I need ’em now ’cause they’re all around me
Only thing that I can’t afford is to lose myself
Tryna be somebody, somebody

ในเมืองเต็มไปด้วยรถหรูหราและ
บาร์ที่สุดจะแออัดและเต็มไปด้วยนางแบบแถวหน้า
มันดูเหมือนว่านี่คือสิ่งที่อยู่ในความคิดของฉัน
เมื่อฉันฝันถึงมัน
ทุกสิ่งที่ฉันสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องมีก็ได้
แต่ฉันต้องการมันตอนนี้ เพราะทั้งหมดนี้อยู่รอบๆตัวฉัน
สิ่งเดียวที่ฉันไม่สามารถจะทำได้คือการที่สูญเสียตัวเอง
พยายามที่จะเป็นใครสักคน ใครสักคน

[Post-Chorus: Drew Love & Andrew Taggart]
Somebody
Somebody
(You know, just know what I like)
Somebody

ใครสักคน
ใครสักคน
(คุณรู้ไหม แค่รู้ว่าฉันชอบอะไร)
ใครสักคน

[Verse 2: Andrew Taggart]
In my head I knew better (in my head I knew better)
I won’t blame it on my faults again
I know I should forget her
(You know, just know what I like)
I don’t really like anybody
So don’t tell me I’m like anybody else

ในความคิดของฉันนั้น ฉันรู้ดี (ในความคิดของฉันนั้น ฉันรู้ดีกว่า)
ฉันจะไม่ตำหนิข้อผิดพลาดของฉันอีกครั้ง
ฉันรู้ว่าฉันควรจะลืมเธอ
(คุณรู้ไหม แค่รู้ว่าฉันชอบอะไร)
ฉันไม่ชอบเหมือนใครคนอื่น
อย่าบอกฉันว่าฉันเหมือนคนอื่น

[Chorus: Drew Love, Both]
In the town full of fancy cars and
Crowded bars and supermodels
Looks exactly the way it did inside my head
When I dreamed about it
All the things I could live without
I need ’em now ’cause they’re all around me
Only thing that I can’t afford is to lose myself
Tryna be somebody, somebody

ในเมืองเต็มไปด้วยรถหรูหราและ
บาร์ที่สุดจะแออัดและเต็มไปด้วยนางแบบแถวหน้า
มันดูเหมือนว่านี่คือสิ่งที่อยู่ในความคิดของฉัน
เมื่อฉันฝันถึงมัน
ทุกสิ่งที่ฉันสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องมีก็ได้
แต่ฉันต้องการมันตอนนี้ เพราะทั้งหมดนี้อยู่รอบๆตัวฉัน
สิ่งเดียวที่ฉันไม่สามารถจะทำได้คือการที่สูญเสียตัวเอง
พยายามที่จะเป็นใครสักคน ใครสักคน

[Post-Chorus: Drew Love & Andrew Taggart]
Somebody, somebody, somebody
Somebody, somebody
(You know, just know what I like)
Somebody, somebody
Somebody, somebody
(You know, just know what I like)

ใครสักคน ใครสักคน ใครสักคน
ใครสักคน ใครสักคน
(คุณรู้ไหม แค่รู้ว่าฉันชอบอะไร)
ใครสักคน ใครสักคน
ใครสักคน ใครสักคน
(คุณรู้ไหม แค่รู้ว่าฉันชอบอะไร)

[Bridge: Andrew Taggart]
‘Cause I don’t really like anybody
So don’t tell me I’m like anybody
‘Cause I don’t really like anybody
So don’t tell me I’m like anybody

เพราะฉันไม่ชอบเหมือนใครคนอื่น
อย่าบอกฉันว่าฉันเหมือนคนอื่น
เพราะฉันไม่ชอบเหมือนใครคนอื่น
อย่าบอกฉันว่าฉันเหมือนคนอื่น

[Chorus: Drew Love, Both]
In the town full of fancy cars and
Crowded bars and supermodels
Looks exactly the way it did inside my head
When I dreamed about it
All the things I could live without
I need ’em now ’cause they’re all around me
Only thing that I can’t afford is to lose myself
Tryna be somebody, somebody

ในเมืองเต็มไปด้วยรถหรูหราและ
บาร์ที่สุดจะแออัดและเต็มไปด้วยนางแบบแถวหน้า
มันดูเหมือนว่านี่คือสิ่งที่อยู่ในความคิดของฉัน
เมื่อฉันฝันถึงมัน
ทุกสิ่งที่ฉันสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องมีก็ได้
แต่ฉันต้องการมันตอนนี้ เพราะทั้งหมดนี้อยู่รอบๆตัวฉัน
สิ่งเดียวที่ฉันไม่สามารถจะทำได้คือการที่สูญเสียตัวเอง
พยายามที่จะเป็นใครสักคน ใครสักคน

[Outro: Drew Love & Andrew Taggart]
Somebody, somebody
Somebody, somebody
(You know, just know what I like)
Somebody, somebody
Somebody, somebody
(You know, just know what I like)
Lose myself tryna be somebody
Lose myself tryna be somebody

ใครสักคน ใครสักคน
ใครสักคน ใครสักคน
(คุณรู้ไหม แค่รู้ว่าฉันชอบอะไร)
ใครสักคน ใครสักคน
ใครสักคน ใครสักคน
(คุณรู้ไหม แค่รู้ว่าฉันชอบอะไร)
สูญเสียตัวเองพยายามที่จะเป็นคนอื่น
สูญเสียตัวเองพยายามที่จะเป็นคนอื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *