แปลเพลง : Lost Kings ft. Norma Jean Martine – When We Were Young

Produced by Nikolai Potthoff & Lost Kings
Release Date May 11, 2018

เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง When We Were Young ของดีเจคู่ดูโอ Lost Kings ที่ได้ร่วมงานกับ Norma Jean Martine อีกด้วย

[Verse 1]
This isn’t real, it’s all in my head, I can feel it
I’m imagining we’re gonna wake up from this dream
All over, fall back to sleep please

นี่ไม่ใช่เรื่องจริง มันอยู่ในความคิดของฉัน ฉันรู้สึกได้
ฉันจินตนาการว่าเราจะตื่นขึ้นจากความฝันนี้ได้
ทั้งหมดนี้ กลับไปนอนหลับเถอะ

[Pre-Chorus]
For a second, for a minute can we go?
For a second, for a minute can we go?
For a second, for a minute can we go?
For a second, for a minute can we go?

สักครู่หนึ่ง อีกสักนาทีหนึ่งได้ไหมที่เราจะย้อนกลับไป?
สักครู่หนึ่ง อีกสักนาทีหนึ่งได้ไหมที่เราจะ้อนกลับไป?
สักครู่หนึ่ง อีกสักนาทีหนึ่งได้ไหมที่เราจะย้อนกลับไป?
สักครู่หนึ่ง อีกสักนาทีหนึ่งได้ไหมที่เราจะย้อนกลับไป?

[Chorus]
Can we go back when we were young
And didn’t care if we messed up?
We have forever so we got lost in each other
‘Cause time wasn’t catching, time wasn’t catching us
Back when we were young
And didn’t care if we messed up
We have forever so we got lost in each other
‘Cause time wasn’t catching, time wasn’t catching us

เราจะสามารถย้อนกลับไปเมื่อตอนเด็ก
และไม่ได้สนใจเลยว่าเราทำบางอย่างผิดพลาดไปได้ไหม?
เราเชื่อในคำว่าตลอดไป เราจึงหลงรักซึ่งกันและกัน
เพราะเวลาไม่รอ เวลาไม่รอเรา
ย้อนกลับไปเมื่อเรายังเด็ก
และไม่ได้สนใจเลยว่าเราทำบางอย่างผิดพลาดไปหรือไม่
เรามีเชื่อในคำว่าตลอดไป เราจึงหลงรักซึ่งกันและกัน
เพราะเวลาไม่รอ เวลาไม่รอเรา

[Verse 2]
Without our paper crown of silver and gold
Without our arms and feathers and hollow bones
The more I’m learning, the more I don’t know
I feel smaller the more I go

ไม่มีมงกุฎที่ทำจากกระดาษที่ประกอบด้วยเงินและทอง
ไม่มีแขนและรูปร่างและกระดูกกลวงของเรา
ยิ่งฉันเรียนรู้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งไม่รู้อะไรเลย
ฉันรู้สึกตัวเล็กลงมาก เมื่อฉันไปหลายที่มากขึ้น

[Pre-Chorus]
For a second, for a minute can we go?
For a second, for a minute can we go?
For a second, for a minute can we go?
For a second, for a minute can we go?

สักครู่หนึ่ง อีกสักนาทีหนึ่งได้ไหมที่เราจะย้อนกลับไป?
สักครู่หนึ่ง อีกสักนาทีหนึ่งได้ไหมที่เราจะ้อนกลับไป?
สักครู่หนึ่ง อีกสักนาทีหนึ่งได้ไหมที่เราจะย้อนกลับไป?
สักครู่หนึ่ง อีกสักนาทีหนึ่งได้ไหมที่เราจะย้อนกลับไป?

[Chorus]
Can we go back when we were young
And didn’t care if we messed up?
We have forever so we got lost in each other
‘Cause time wasn’t catching, time wasn’t catching us
Back when we were young
And didn’t care if we messed up
We have forever so we got lost in each other
‘Cause time wasn’t catching, time wasn’t catching us

เราจะสามารถย้อนกลับไปเมื่อตอนเด็ก
และไม่ได้สนใจเลยว่าเราทำบางอย่างผิดพลาดไปได้ไหม?
เรามีเชื่อในคำว่าตลอดไป เราจึงหลงรักซึ่งกันและกัน
เพราะเวลาไม่รอ เวลาไม่รอเรา
ย้อนกลับไปเมื่อเรายังเด็ก
และไม่ได้สนใจเลยว่าเราทำบางอย่างผิดพลาดไปหรือไม่
เรามีเชื่อในคำว่าตลอดไป เราจึงหลงรักซึ่งกันและกัน
เพราะเวลาไม่รอ เวลาไม่รอเรา

Back when we were young
And didn’t care if we messed up
We have forever so we got lost in each other
‘Cause time wasn’t catching, time wasn’t catching us

ย้อนกลับไปเมื่อเรายังเด็ก
และไม่ได้สนใจเลยว่าเราทำบางอย่างผิดพลาดไปหรือไม่
เรามีเชื่อในคำว่าตลอดไป เราจึงหลงรักซึ่งกันและกัน
เพราะเวลาไม่รอ เวลาไม่รอเรา

[Outro]
Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na
You can’t catch me now
Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na
You can’t catch me

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na
คุณไม่สามารถจับฉันตอนนี้ได้
Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na
คุณไม่สามารถจับฉันได้

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *