แปลเพลง : Kungs, Stargate – Be right here ft. GOLDN

เนื้อเพลงสากลพร้อมคำแปลภาษาไทย เพลง Dance/Electronic อย่าง Be right here โดย DJ ฝรั่งเศสโปรดิวเซอร์และนักดนตรี Kungs เพลงนี้เขายังได้ร่วมงานกับ Stargate และ GOLDN อีกด้วย เพลงถูกปล่อยออกมาเมื่อ 22 มิถุนายน 2018

[Verse]
When the lights gone down, and the stars come out
I’ll be right here, I’ll be right here
When the lights gone down, and the stars come out
I’ll be right gere, I’ll be right here

เมื่อไฟดับลงและดวงดาวออกมา
ฉันจะอยู่ที่นี่ ฉันจะอยู่ที่นี่
เมื่อไฟดับลงและดวงดาวออกมา
ฉันจะอยู่ที่นี่ ฉันจะอยู่ที่นี่

[Chorus]
I’ll be here for you
For the Stargirl, on the water, when you can’t breath
I’ll be here for you
When it’s past three, in the morning, and you can’t sleep
I’ll be here for you
When your heart breaks, when you lose faith
Ya I promise, I’ll be right there
I’ll be right there, I’ll be right there

ฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อคุณ
สำหรับ Stargirl ในน้ำเมื่อคุณไม่สามารถหายใจได้
ฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อคุณ
เมื่อเวลาตีสามในตอนเช้าและคุณนอนไม่หลับ
ฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อคุณ
เมื่อหัวใจคุณแตกสลาย เมื่อคุณสูญเสียความเชื่อ
ฉันสัญญาว่าฉันจะอยู่ที่นั่น
ฉันจะอยู่ที่นั่น ฉันจะอยู่ที่นั่น

[Hook]
Go on, it’s over
Go on, it’s over
Go on, it’s over
Go on, it’s over

ก้าวต่อไป มันจบไปแล้ว
ก้าวต่อไป มันจบไปแล้ว
ก้าวต่อไป มันจบไปแล้ว
ก้าวต่อไป มันจบไปแล้ว

[Chorus]
I’ll be here for you
For the Stargirl, on the water, when you can’t breath
I’ll be here for you
When it’s past three, in the morning, and you can’t sleep
I’ll be here for you
When your heart breaks, when you lose faith
Ya I promise, I’ll be right there
I’ll be right there, I’ll be right there

ฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อคุณ
สำหรับ Stargirl ในน้ำเมื่อคุณไม่สามารถหายใจได้
ฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อคุณ
เมื่อเวลาตีสามในตอนเช้าและคุณนอนไม่หลับ
ฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อคุณ
เมื่อหัวใจคุณแตกสลาย เมื่อคุณสูญเสียความเชื่อ
ฉันสัญญาว่าฉันจะอยู่ที่นั่น
ฉันจะอยู่ที่นั่น ฉันจะอยู่ที่นั่น

[Hook]
Oh!
Go on, it’s over
Go on, it’s over
Go on, it’s over
Go on, it’s over

โอ้
ก้าวต่อไป มันจบไปแล้ว
ก้าวต่อไป มันจบไปแล้ว
ก้าวต่อไป มันจบไปแล้ว
ก้าวต่อไป มันจบไปแล้ว

[Verse]
When the lights gone down, and the stars come out
I’ll be right here, I’ll be right here
When the lights gone down, and the stars come out
I’ll be right gere, I’ll be right here

เมื่อไฟดับลงและดวงดาวออกมา
ฉันจะอยู่ที่นี่ ฉันจะอยู่ที่นี่
เมื่อไฟดับลงและดวงดาวออกมา
ฉันจะอยู่ที่นี่ ฉันจะอยู่ที่นี่

I’ll be right here

ฉันจะอยู่ที่นี่

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *